Nyhetsflödet

Monday

Offergudstjänst - 1 Krön 29

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Av hängivet hjärta bar de fram sina frivilliga gåvor åt Herren" (1 Krön 29:9 FB)

David börjar närma sig slutet av sin livsvandring. Han brann för att Guds tempel skulle byggas. Det skulle byggas av hans son Salomo. Men eftersom David såg på sin son som ung och vek (vers 1) ville David samla ihop så mycket rikedomar som möjligt för att underlätta för tempelbygget.

David ger själv det han äger (vers 3) och folket bar fram sina offergåvor (vers 8). Alla var glada över de frivilliga gåvorna som gavs av ett hängivet hjärta (vers 9).

Man tackar Gud för att man får bära fram gåvorna (vers 13). Man såg inte på gåvorna som ett offer, men menade inte ens att man gav det av egen kraft (vers 14), "Nej, från dig kommer allt, och ur din hand har vi gett det åt dig" (vers 14). Sedan följde lovsång och tacksägelse till Gud (vers 20).

Vilken glädje och vilken tacksamhet man manifesterade då man fick bära fram till Gud det som Gud hade välsignat dem med! Hur är det med offergudstjänsterna i din församling/kår, eller i ditt eget liv?

No comments:

Post a Comment