Nyhetsflödet

Thursday

Vad tänker du om din framtid? - Job 3

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Ty det som förskräckte mig drabbar mig, vad jag fasade för kommer över mig. Jag får ingen rast, ingen ro, ingen vila, ångest kommer över mig." (Job 3:25-26 FB)

Job har drabbats av olyckor oerhört svårt. Genom hela kapitlet förbannar han sin födelsedag. Han önskar att han aldrig fötts.

Men i de sista verserna kommer Job fram till att han alltid har fasat för att detta skulle ske. I det första kapitlet möter vi en rik och framgångsrik man. Till det yttre utan problem. Han fruktade Gud och undvek det onda (Job 1:1).

Men under ytan hade Job tydligen ingen förtröstan på att Gud skulle välsigna honom även i framtiden. Han kanske till och med "undvek det onda" (Job 1:1) för att Gud skulle beskydda honom i framtiden. Under den framgångsrika ytan gick Job och fasade över att välsignelsen skulle ta slut och att han skulle drabbas av olyckor.

Hur tänker du om din framtid? Tänker du dig välsignelse och välgång från Gud eller fasar du för att olyckor ska komma över dig? Väldigt ofta blir vår framtid som vi tänker oss den. Sätt din lit till Gud och ha din trygghet inför framtiden hos Gud.

No comments:

Post a Comment