Nyhetsflödet

Saturday

Vart vänder du ditt hjärta? - 1 Krön 22

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Så vänd nu ert hjärta och er själ till att söka Herren, er Gud" (1 Krön 22:19)

David skulle inte bygga Guds Tempel. Davids händer var alltför befläckade av blod genom alla de krig han hade utkämpat (vers 8). Gud hade sagt att Davids son, Salomo, skulle vara den som byggde Templet (vers 10).

Men David förberedde tempelbygget genom att samla byggnadsmaterial och genom att ge Salomo råd.

Salomo fick rådet att följa Guds ord noggrant. De ord som Gud hade gett till Moses. Salomo fick uppmaningen att vara stark, frimodig och orädd (vers 13).

Sedan samlade David alla hövdingar och sa till dem: "Så vänd nu ert hjärta och er själ till att söka HERREN, er Gud. Stå upp och bygg HERREN Guds helgedom" (vers 19).

Vad skulle det innebära att bygga Guds Tempel i våra dagar?

För det första är vi som individer Guds Tempel på jorden (1 Kor 6:19). Vårt uppdrag är att vi ska återspegla något av Guds härlighet var vi går fram i vardagslivet.

För det andra är vi tillsammans Kristi kropp (1 Kor 12:27), det synliga uttrycket för Guds närvaro i världen.

För det tredje är vårt uppdrag att utvidga Guds rike på jorden. Att predika Guds rike så att människor blir frälsta (Matt 10:7).

Förutsättningen för att kunna göra detta är att du vänder ditt hjärta och din själ till att söka Herren (vers 19).

Vart är ditt hjärta vänt? Är det vänt bara till dig själv, ditt och de dina eller är det vänt till Gud, Hans vilja för dig och Hans rike?


No comments:

Post a Comment