Nyhetsflödet

Wednesday

Lovsjungande profeter - 1 Krön 25

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"David tillsammans med befälhavarna avskilde Asafs, Hemans och Jedutuns söner, som skulle tjänstgöra som profeter med harpor, psaltare och cymbaler....
... som profeterade med tacksägelsesånger och lovsånger till HERREN." (1 Krön 25:1+3 FB)

Kapitlet handlar om dem som avdelades för att tjänstgöra som profeter och sjunga lovsånger.

Två gånger i kapitlet nämns profeterandet tillsammans med lovsång och musik. Vad har då dessa två med varandra att göra? Profeterande brukar vi kanske inte vanligtvis sammankoppla med lovsång.

Men jag tror att de två är intimt sammankopplade. Att profetera hänger ihop med att komma så nära Herren att vi kan höra hans viskning och maning i örat. "Den som har öron må höra vad Anden säger till församlingarna" (Upp 3:13).

Hur gör man för att komma nära Herren? Det bästa sättet jag vet är lovsång och tillbedjan. Där kommer vi nära Herren och betraktar honom som han är. Där blir vi absorberade av hans närvaro och där får vi höra hans röst, känna vad han känner, se det han ser, glädjas åt det som gläder honom och sörja över det som sörjer honom.

Jesus öppnade vägen för oss in i Faderns närhet. Du får komma inför hans ansikte i lovsång och tillbedjan. Du får lyssna på hans röst och handla på hans ord.

No comments:

Post a Comment