Nyhetsflödet

Sunday

Hörntofsarna - 4 Mos 15

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
" HERREN sade till Mose: "Tala till Israels barn och säg till dem att de, släkte efter släkte, skall göra tofsar i hörnen på sina kläder och sätta ett mörkblått snöre på varje hörntofs. Ni skall ha sådana tofsar, och när ni ser dem skall ni tänka på alla HERRENS bud och göra efter dem och inte följa era egna hjärtan och ögon, som lockar er till otrohet. Så skall ni tänka på och göra efter alla mina bud och vara heliga inför er Gud. Jag är HERREN, er Gud, som förde er ut ur Egyptens land för att vara er Gud. Jag är HERREN, er Gud"  (4 Mos 15:37-41 FB)

Det var lätt att glömma bort Guds ord och vad Gud sagt så man kom ut i vardagslivet med alla dess problem och glädjeämnen. Som en påminnelse om Guds ord och som en hjälp att inte gå fel eller synda skulle de ha hörntofsar på sina mantlar. Varje gång de såg hörntofsarna skulle de bli påminda om Gud och vad Gud har sagt.

Det kan vara lätt också för oss att glömma bort Gud och Guds ord då vi kommer ut i ett hektiskt vardagsliv som präglas av allt annat än Gud och Guds ord. Vi behöver också inrätta vårt liv så att vi ständigt blir påminda om vem vi är, vem vi vill följa och vad Han har sagt oss i sitt ord. Vilka påminnelser, "hörntofsar" har du?

En "hörntofs" kan vara att läsa din Bibel och be varje morgon. Att varje morgon plocka ditt "manna", ett uppmaning, ett löfte, en bön, från Bibeln och ta det med dig ut i vardagen. Sedan bör du kanske ha andra stunder då du påminner dig vad du tagit emot av Herren för den dagen vid middagstid och vid kvällstid.

Guds folk på Mose tid behövde dessa hörntofsar, påminnelser om Gud och Guds ord. Vi behöver också dessa påminnelser i vårt liv. Vilka "hörntofsar" vill du ha i ditt liv?

Thursday

"Vi vänder tillbaka" - 4 Mos 14

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Varför leder HERREN oss in i detta land, där vi måste falla för svärd och där våra hustrur och barn skall bli fiendens byte? Vore det inte bättre för oss att vända tillbaka till Egypten?" Och de sade till varandra: "Vi väljer en anförare och vänder tillbaka till Egypten." (4 Mos 14:3-4 FB)

Gud hade befriat folket från slaveriet i Egypten och lovat att föra dem till ett överflödande land. Men på grund av deras egen olydnad blev vägen längre och bevärligare än de hade väntat sig. De var då beredda att ge upp hela projektet och vända tillbaka till Egypten och slaveriet.

Kanske kände sig lärjungarna på samma sätt då Jesus hade blivit korsfäst. De hade lämnat allt och satsat allt på att följa Jesus. Och nu var Jesus inte längre bland dem. Allt de trott och hoppats på var borta och de var beredda att återvända till det gamla livet. de säger till varandra att det nu är dags att återvända till fisket, till det liv de hade innan de träffade Jesus (Joh 21:3).

Kanske har du upplevt det på liknande sätt. Jesus har frälst dig och fört dig ut ur slaveriet. Han har lovat dig ett överflödande liv. Men ibland kan livet kännas långt ifrån överflödande. Det har inte blivit som du hoppades. Men ge inte upp.

Israels barn kom till slut igenom svårigheterna och fick komma in i det överflödande landet.

Jesu lärjungar gav inte upp. Genom att stå fast och låta sig uppfyllas av den Helige Ande kunde de förvandla hela världshistorien. Miljoner och åter miljoner människor har blivit frälsta och fått sina liv förvandlade genom deras tjänst.

Så, ge inte upp då du frestas att ge upp. Även om du kanske inte kan förändra hela världen, kan du vara med och vara ett redskap att förvandla livet för någon annan människa. Att göra det är bara en liten del av det överflödande livet med Jesus.

Wednesday

"Men,..." - 4 Mos 13

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"De gav sig i väg och kom till Mose och Aron och hela Israels menighet i öknen Paran i Kadesh, där de avgav rapport för dem och hela menigheten och visade dem landets frukt. Och de sade till Mose: "Vi kom till det land som du sände oss till. Det flödar verkligen av mjölk och honung, och här är frukt därifrån. Men..."  (4 Mos 13:27-29 FB)

Tolv spejare hade skickats in i de utlovade landet för att rekognosera.  De kom tillbaka med en samstämmig rapport. Det var verkligen så bra som Gud  hade sagt. Gud hade inte överdrivit. Men det fanns hinder som verkade så oöverstigliga så att det inte ens var någon idé att försöka gå in i landet.

Det hjälpte inte att det fanns dem som trosvisst sa: "Vi kan göra det!" (vers 31).

Många drömmar och visioner har fått förbli drömmar, därför att någon sa ´Men...´.

Drömmar, visioner och profetior ska prövas. Allt kommer inte från Gud. Men alltför ofta har det gudainspirerade tilltaget fått falla till marken därför att det var för få som sa "Vi kan göra det" och för många som sa "Men...".

Guds församling behöver fler "Vi kan göra det-människor". Ska du bli en av dem?

Tuesday

Tala illa om någon - 4 Mos 12

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Mirjam och Aron talade illa om Mose på grund av den nubiska kvinna som han hade tagit till hustru, ty han hade tagit en nubisk kvinna till hustru."  (4 Mos 12:1 FB)

Mirjam och Aron började tala illa om Moses. Men det var inte Moses som led mest skada. Den som led mest skada var den som talade illa om någon annan. I Mirjams fall blev hon själv spetälsk över hela kroppen (vers 10).

Naturligtvis skadar någon vi då vi talar illa om honom eller henne. Och då vi talat illa om någon kan vi inte längre kontrollera resultaten av våra ord. Orden kan spridas. Orden kan skada någon oerhört. Orden kan till och med förstöra livet för någon, som kanske får leva med ett rykte resten av sitt liv.

Men att tala illa om någon skadar också oss själva. Även om vi inte,som Mirjam, blir spetälska, blir vi orena av de ord vi uttalar bakom ryggen på någon annan.

Var noggrann med dina ord. Se till att du inte orenar dig själv genom de ord du uttalar. Se till att dina ord inte skadar en annan människa.

Sunday

Utrustning till tjänst – 4 Mos 11Kommentar till den dagliga bibelläsningen
Jag skall ta av den Ande som är över dig och låta den komma över dem. De skall tillsammans med dig bära bördan av folket, så att du slipper bära den ensam.”  (4 Mos 11:17 FB)
Moses hade blivit utsedd till ledare av Gud. Gud utrustade honom med den Helige Ande. Efter en lång tid som ledare blev han så trött på arbetet att han sa till Gud ”Jag orkar inte ensam bära detta folk, det är för tungt för mig.” (vers 14).
Gud sa då till Moses att han skulle kalla samman sjuttio av de äldste för att de också skulle bli utrustade med den Helige Ande, för att kunna hjälpa Moses med ledarskapet (vers 17).

Händelsen liknar berättelserna i Apostlagärningarna där människor blir fyllda med den Helige Ande. De äldste, som den Helige Ande kom över, började profetera (vers 25).
Men det finns en skillnad. I det Gamla Testamentet utvalde Gud speciella ledare som han utrustade med den Helige Ande. I det Nya Testamentet utöser Gud den Helige Ande över alla människor (Apg 2:17).
Alla är uttagna till tjänst! Du är uttagen till tjänst. Gud räknar med dig. Gud har utöst den Helige Ande över dig. Ta emot i tro och börja tjäna Gud i den Helige Andes kraft.

Wednesday

Silvertrumpeterna - 4 Mos 10

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Gör dig två silvertrumpeter, i hamrat arbete skall du göra dem. Du skall använda dem när menigheten skall sammankallas och när lägren skall bryta upp. När man stöter i dem båda skall hela menigheten samlas hos dig vid ingången till uppenbarelsetältet."  (4 Mos 10:2-3 FB)

Silvertrumpeterna hade en viktig funktion. De skulle användas för att samla folket. De skulle markera att det var dags att dra vidare. De skulle förbereda för strid.

Silvertrumpeterna ljuder också idag. De kallar Guds folk samman till strid mot ondska och synd i denna världen. Fast många kristna kanske lever så tryggt att de inte vill höra den signalen.

Trumpeterna kommer att ljuda vid Jesu andra tillkommelse då Jesus kommer för att hämta oss för den sista flytten. Sedan ska vi alltid vara tillsammans med Herren (1 Tess 4:17).

Men trumpetsignalen används också som bild på att vår förkunnelse måste vara tydlig och kompromisslös. "Och om en trumpet ger en otydlig signal, vem gör sig då redo till strid?"  (1 Kor 14:8)

Molnstoden lyfter - 4 Mos 9

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Så ofta molnskyn höjde sig från tältet bröt Israels barn upp, och på den plats där molnskyn stannade slog Israels barn läger. På HERRENS befallning bröt Israels barn upp, och på HERRENS befallning slog de läger. Så länge molnskyn vilade över tabernaklet låg de kvar i lägret."  (4 Mos 9:17-18 FB)

Herren ledde sitt folk med en molnstod om dagen och en eldstod om natten. Då molnstoden lyfte var det dags att gå vidare. Då länge den vilade över tabernaklet stannade man.

Herren leder oss också idag. Gud ger oss nya uppdrag. Gud ber oss stanna i en del uppdrag. Ibland kan vi ha lätt att fastna i något som Herren visade oss för länge sedan, och missat att följa med då "molnstoden" gick vidare.

Det gäller att vara uppmärksam och lyhörd för Herrens ledning i våra liv, så att vi inte finner oss själva upptagna med helt andra ting än dem Gud förberett för oss.

Tuesday

Gör Jesus synlig 4 Mos 8

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Tala till Aron och säg till honom: När du sätter upp de sju lamporna, skall du sätta upp dem så att de kastar sitt sken över platsen framför ljusstaken."  (4 Mos 8:1)

Ljusstaken var vacker. Den var gjord av hamrat guld (vers 4). Men ljusstakens uppgift var inte att kasta ljus över sig själv. Den skulle lysa upp det som fanns framför ljusstaken. Där fanns skådebröden.

I Nya Testamentet används ljusstaken som symbol för församlingen (Upp 1:20). De sju lamporna var sju skålar som var fyllda med olja. Bilden träder fram av församlingens uppgift och de enskilda medlemmarnas (skålarnas uppgift).

Den kristne, fylld av den Helige Ande (oljan), har till uppgift att göra Jesus (livets bröd) synlig i världen. Inte att framhäva sig själv eller sin församling, utan att göra Jesus synlig i en annars mörk värld.

Sunday

Nådastolen - 4 Mos 7

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"När Mose gick in i uppenbarelsetältet för att tala med honom, hörde han rösten tala till sig från nådastolen ovanpå vittnesbördets ark, mellan de två keruberna. Och han talade till honom."  (4 Mos 7:89 FB)

Mose gick in till Herren vid nådastolen i uppenbarelsetältet. Där talade Gud till Moses, och Moses talade med Gud.

I alla Frälsningsarméns lokaler finns en nådastol. På svenska kallas den ofta för botbänk, men på engelska använder man ordet för nådastol, Mercy Seat.

Miljoner människor har gått fram till denna nådastol och talat med Herren och tagit emot förlåtelse, upprättelse och frälsning. Miljoner människor har också hört Herren tala personligt till dem vid nådastolen. Kanske en kallelse att bli soldat, eller en kallelse att bli frälsningsofficer, eller vägledning i någon fråga som vållat bekymmer.

Gud är inte beroende av en speciell plats idag där han kan möta människor. Gud möter människor överallt. Hemma, på bussen, på arbetet, ja överallt. Men för oss människor kan det ofta vara till hjälp att gå till en speciell avskild böneplats för att tala med Herren. Våra steg fram till botbänken kan förbereda vårt hjärta för att möta Gud.

Ta dina steg och bered ditt hjärta att höra Gud tala till dig.


Saturday

Var välsignad - 4 Mos 6

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"HERREN välsigne dig och bevare dig. 
HERREN låte sitt ansikte lysa över dig och vare dig nådig. 
HERREN vände sitt ansikte till dig och give dig frid."  (4 Mos 6:24-26 FB)

Här får Mose instruktion från Herren om vad han ska säga när han välsignar folket (vers 23).

Den prästerliga tjänsten innebar att välsigna människor. I Nya Testamentets ögon är vi alla präster och vårt uppdrag blir därmed att välsigna människor vi möter. Det kan vi göra både med ord och med handlingar.

Men just nu får du ta emot välsignelsen från Herren personligen till dig själv. Läs sakta och ta emot:
"HERREN välsigne dig och bevare dig. 
HERREN låte sitt ansikte lysa över dig och vare dig nådig. 
HERREN vände sitt ansikte till dig och give dig frid."

Thursday

Från förbannelse till välsignelse - 4 Mos 5

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Sedan skall prästen skriva upp dessa förbannelser i en bokrulle och tvätta av dem i det bittra vattnet."  (4 Mos 5:23 FB)

Lägret måste renas, tabernaklet måste renas, människorna måste renas. Synd förde med sig en förbannelse och allt som finns finns i Guds närhet måste vara rent. Det måste renas. Själva lagen som vilade tungt över folket var en förbannelse. Förbannelsen måste sonas och folket måste renas från synd.

Men sedan kom Jesus. Och fastän han var oskyldig tog han det straffet som lagen krävde för att befria oss från förbannelsen och rena oss från synden. "Kristus friköpte oss från lagens förbannelse, när han blev en förbannelse i vårt ställe. Det står skrivet: Förbannad är var och en som är upphängd på trä.Vi friköptes, för att den välsignelse Abraham fått skulle i Jesus Kristus komma till hedningarna och för att vi genom tron skulle få den utlovade Anden."  (Gal 3:13-14)

Befriad från förbannelse för att leva i välsignelse!


Ge Gud ditt bästa - 4 Mos 4

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"De av Gersons barn som inmönstrades efter sina släkter och familjer, de som var trettio år eller äldre, upp till femtio år, alla arbetsföra som skall tjänstgöra vid uppenbarelsetältet" (4 Mos 4: 38-39 FB)

Flera gånger står det skrivet att de som skulle tjänstgöra vid uppenbarelsetältet skulle vara mellan trettio och femtio år gamla (vers 35, 39, 43, 47).

Det handlar om att ge de bästa åren till Herren. Mognaden som kommer efter ungdomstiden och kraften som finns före åldrandet sätter in. Ge det bästa åt Herren.

Den som också får tjäna Herren i sin ungdom kan vara tacksam för det och att tjäna Herren på sin ålderdom är en extra bonus i livet.

Ge ditt bästa till Gud av tid, tjänst, energi och engagemang.

Wednesday

Tjäna i Guds hus - 4 Mos 3

Kommentar till den dagliga bibelläsningen.
"Detta är berättelsen om Arons och Moses släkt vid den tid då HERREN talade med Mose på Sinai berg. Arons söner hette Nadab, den förstfödde, och Abihu, Eleasar och Itamar. Detta var namnen på Arons söner, de smorda prästerna, som hade invigts till att vara präster."  (4 Mos 3:1-3 FB)

Aron och hans söner var invigda att vara präster. Till sin hjälp hade de Levi stam och kapitlet redogör i detalj för de olika uppgifterna som de olika familjerna i Levi stam fick ansvar för.

Det är ordning i Guds rike och var och en har sin speciella uppgift. Vi behöver inte konkurrera eller tränga in på varandras område, det finns uppgifter för var och en.

I Nya Testamentet finns också en uppräkning av olika uppgifter i Guds rike. Några är kallade att vara apostlar, andra till att vara profeter, andra till att vara herdar, andra till att vara lärare och andra till att vara evangelister.

Vem är du? Vilken uppgift har Gud lagt ned i dig? Hur kan du på bästa sätt utföra den?

Monday

Gud i centrum - 4 Mos 2

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"HERREN talade till Mose och Aron. Han sade: "Israels barn skall slå läger, var och en under sitt baner, vid de fälttecken som hör till deras särskilda familjer. Runt omkring uppenbarelsetältet skall de slå läger, på något avstånd från det."  (4 Mos 2:1-2 FB)

Kapitlet berättar hur Israels barn skulle slå läger runt omkring uppenbarelsetältet som representerade Guds närvaro bland folken. Var och en under sitt baner. Men Gud skulle finnas i centrum av gemenskapen.

Så är det med alla kristna idag. Vi kan vara olika, vi kan ha olika uttrycksform och särart. Vi kan ha olika baner. Vi kan betona olika saker. Men Gud måste få vara i centrum i allt vi gör.

Och ju närmare centrum vi kommer, ju närmare Gud vi kommer, desto närmare kommer vi också automatiskt varandra.

Ju närmare Jesus du kommer, desto närmare kommer du också dina trossyskon, även om de slagit läger under ett annat baner. "Jag ber att de alla skall vara ett", är Jesu bön för oss (Joh 15:21)

Saturday

De gjorde i allt som Herren befallt - 4 Mos 1

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Israels barn gjorde så, de gjorde i allt som Herren befallt Mose."  (4 Mos 1:54 FB)

Här genomför man en folkräkning. Sammanlagt inmönstrades 603.550 personer, förutom leviterna som inte skulle räknas.  De hade en speciell funktion i förbindelse med tabernaklet.

Hela proceduren med folkräkningen och leviternas  uppdrag avslutas med orden om att de gjorde allt som Herren befallt.

Vad säger Gud till dig att göra? Vad säger Han i sitt ord och vad hör du Honom säga personligen till dig? Kan man säga detsamma om mig och dig som man sa om israeliterna i 4 Mos 1: "De gjorde allt som Herren befallt Mose"?

Vår lydnad till Herren och till Guds ord är det yttersta tecknet på vår kärlek till Gud. Jesus säger: "Den som har mina bud och håller fast vid dem, han är den som älskar mig" (Joh 14:21).

Friday

3 Moseboken

Kommentarer till den dagliga bibelläsningen från 3 Mosebok

Tionde - 3 Mos 27

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"All tionde av jorden, både av säden på jorden och av trädens frukt, tillhör HERREN. Den är helgad åt HERREN."  (3 Mos 27:30 FB)

Att ge tionde till Herren är en gammal princip ända från tidigt i Gamla Testamentet.

Måste jag ge tionde till Gud, är det kanske någon som frågar. Nej, du måste inte. Ingen tvingar dig att ge till Herren. Du måste inte, men du får! Du får frivilligt ta av allt det som Herren välsignar dig med och ge tillbaka till Herren.

Men om jag inte har råd, kanske någon frågar. Om du anser att du inte har råd, finns det ingen som tvingar dig att ge. Men man kan också vända på frågan: Har du råd att inte ge tionde till Herren?
Profeten Malaki skriver: "För in allt tionde i förrådshuset, så att det finns mat i mitt hus. Pröva mig nu i detta, säger HERREN Sebaot, om jag inte kommer att öppna för er himlens fönster och låta välsignelse strömma ut över er i rikt mått."  (Mal 3:10) 


Med upprätt huvud - 3 Mos 26

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Jag är HERREN, er Gud, som förde er ut ur Egyptens land, för att ni inte skulle vara slavar där. Jag har brutit sönder ert ok och låtit er gå med upprätt huvud."  (3Mos 26:13 FB)

Dom hade varit slavar i Egypten. De hade gått med nedböjt huvud. Ingen framtid inget hopp. Men så kom Gud. Han bröt sönder oket som de varit fängslade med och han befriade dem. Han planterade hopp i dem om ett annat liv, ett annat land. Ett land som flöt av mjölk och honung. Hoppet gav dem energi att handla. De lyfte blicken och gick ut i friheten.

Gud sände sin son för att befria oss från synd och skuld för att vi inte längre skulle vara slavar. Jesus gav sitt liv för att vi skulle bli levande. Vi får gå ut i den här dagen med upprätt huvud med lovsången på våra läppar: "Jesus är min befriare."

Thursday

Jubelåret - 3 Mos 25

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Ni skall helga det femtionde året och utropa frihet i landet för alla dess invånare. Det skall vara ett jubelår för er. Var och en av er skall då återvända till sin arvedel och var och en av er skall återvända till sin släkt. Ett jubelår skall detta femtionde år vara för er. Då skall ni inte så något, och det som växer upp av spillsäden skall ni inte skörda, och ni skall inte samla in druvorna från era oskurna vinstockar."  (3 Mos 25:10-11 FB)

Det femtionde året skulle bli ett år av återställelse, ett år av pånyttfödelse. Det var ett nåde-år och kännetecknades av
1. Personlig frihet - om du var slav
2. Ekonomisk upprättelse - om du var fattig eller stod i skuld
3. Fullständig vila - från vardagens arbete , slit, prestation

Då Jesus presenterar sig själv och sitt uppdrag i synagogan, gör han det genom att läsa ut profeten Jesaja. Citatet avslutas med orden "...och predika ett nådens år från Herren" (Luk 4:19).

Jesus proklamerar ett nådens år:
1. Där slaven blir fri - den som var slav under synden blir befriad, frälst.
2. Skulden är betald - genom Jesu död på korset. Vi blir medarvingar med Kristus
3. Fullständig vila - vi får uppleva den fullständiga friden hos Jesus. "Kom till mig....så skall jag ge er vila....finna ro för era själar" (Matt 11:28-29)

Wednesday

Ren olja - 3 Mos 24

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Befall Israels barn att bära till dig ren olja av krossade oliver till ljusstaken, så att lamporna kan sättas upp dagligen."  (3 Mos 24:2 FB)

Ljusstakens uppgift var att kasta ljus på det som fanns runt omkring. Vad var det som fanns runt ljusstaken? Det var skådebröden.

Ljusstaken beskrivs i Uppenbarelseboken som församlingen (Upp 1:20) och brödet är livets bröd (Joh 6:36), Kristus. Församlingens uppgift är att kasta ljus på Jesus, att göra Jesus synlig på jorden.

Ljusstaken bestod av sju olika lampor som tillsammans skapade det ljus som gjorde skådebröden synliga. Vi är var och en en lampa i helheten. Ni är världens ljus, säger Jesus (Matt 5:14). Och det ljus vi tillsammans skapar gör Jesus synlig.

Vi får bära fram ren olja av krossade oliver dagligen, ett liv som är helgat åt Herren.


Tuesday

Vilodagen - 3 Mos 23

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Under sex dagar skall arbete utföras, men den sjunde dagen är vilosabbat, en dag för helig sammankomst. Inget arbete skall ni då utföra. Det är HERRENS sabbat, var ni än bor."  (3 Mos 23:3 FB)

Vilken Gud som unnar oss vila!

Gud vill att vi ska leva ett liv i balans, där arbete och vila har sin naturliga plats. Vi behöver dygnsvila, veckovila och säkert också årsvila.

Vi behöver ta ett steg tillbaka och vila, inte bara fysiskt, utan också ta tid att bli stilla inför Herren, ta tid att ta in Guds ord på ett djupare sätt.

Men man kan vila hur mycket som helst utan att bli utvilad om vi lever med en inre oro som följer oss dag och natt. Jesus inbjuder oss också att ta del av hans frid, att skänka vila till vår själ:
"Kom till mig, alla ni som arbetar och bär på tunga bördor så skall jag ge er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig, ty jag är mild och ödmjuk i hjärtat. Då skall ni finna ro för era själar."  (Matt 11:28-29)

Monday

Ge Gud ditt bästa - 3 Mos 22

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"HERREN talade till Mose. Han sade: Säg till Aron och hans söner och alla Israels barn: Om någon av Israels hus eller av främlingarna i Israel vill bära fram något offer, ett löftesoffer eller ett frivilligt offer, som de vill offra åt HERREN som brännoffer, skall ni göra det på sådant sätt att ni blir välbehagliga. Offret skall vara ett felfritt handjur av nötboskapen, av fåren eller av getterna. Ni skall inte offra ett djur som har något lyte, ty genom ett sådant offer blir ni inte välbehagliga."  ( Mos  22:17-20 FB)

Det var viktigt att det offer som man frambar till Herren skulle vara felfritt. Både då det gäller löftesoffer och frivilliga offer. Man fick inte offra det som var skadat eller var självdött. Meningen med offret var att man offrade något som var av värde, och inte bara det som man inte kunde använda till något annat.

Vad ger du till Gud? Ger du Honom den som tid som du får över? Ger du till Gud det som blir kvar då du har använt all tid till dina egna prioriteringar? Ger du Gud de pengar som blir över, eller avskiljer till Gud av dina resurser som du skulle kunnat använda till annat?

Ge Gud ditt bästa! Ge Honom prioriterad tid. Ge honom av sådant som är dyrbart för dit. Detta är det offer som betyder något för Gud - och för dig.

Sunday

Be för dina ledare - 3 Mos 21

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Eftersom han är en ledare bland sitt folk, får han inte ådraga sig orenhet och göra sig ohelig"  (3 Mos 21:4 FB)

Att leva ett rent och helgat liv var viktigt för alla människor. Speciellt viktigt var det för dem som var ledare. De skulle vägleda folket och leda dem in i gemenskap med en helig Gud.

Det är inte lätt att vara ledare alla gånger. Känslor av otillräcklighet kan komma över ledarna. Det finns speciella frestelser förknippade med att vara ledare.

Kommer du ihåg att be för dina ledare? Be för dina ledare på kåren. Bed för ledarna i ditt land. Bed för ledarna på världsbasis. Gud vill att du ska göra det.

Saturday

Löftets folk - 3 Mos 20

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Därför har jag sagt till er: Ni skall ärva deras land, ty jag skall ge er det till arvedel, ett land som flödar av mjölk och honung. Jag är HERREN, er Gud, som har avskilt er från andra folk"  (3 Mos 20:24 FB)

Även detta kapitel handlar till stor del om sexualmoral.  Det handlar om vilka sexuella förbindelser som folket ska avhålla sig från. Det är en kallelse till ett liv i helgelse. Ett uttryck som återkommer är uttrycket att "ni skall vara heliga" (vers 7 och 26).

Ett annat uttryck som återkommer är att Guds barn är "ett avskilt folk" (vers 24 och 26), som är på väg mot löftets land (vers 23).

Vi får idag vara ett avskilt folk, främlingar här på jorden, på väg mot ett bättre land. Gud har inte förändrat sig. Han förväntar sig också idag att hans barn ska vara ett heligt folk, som lever ett rent liv i en innerlig relation till Gud själv. Det viktigaste budet för oss idag är vår kärlek till Herren (Matt 22:37), och denna kärlek uttrycker vi bäst genom att lyda Guds bud (Joh 14:21), både Hans skrivna ord och Hans direkta tilltal till oss i vardagen.