Nyhetsflödet

Sunday

Be för dina ledare - 3 Mos 21

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Eftersom han är en ledare bland sitt folk, får han inte ådraga sig orenhet och göra sig ohelig"  (3 Mos 21:4 FB)

Att leva ett rent och helgat liv var viktigt för alla människor. Speciellt viktigt var det för dem som var ledare. De skulle vägleda folket och leda dem in i gemenskap med en helig Gud.

Det är inte lätt att vara ledare alla gånger. Känslor av otillräcklighet kan komma över ledarna. Det finns speciella frestelser förknippade med att vara ledare.

Kommer du ihåg att be för dina ledare? Be för dina ledare på kåren. Bed för ledarna i ditt land. Bed för ledarna på världsbasis. Gud vill att du ska göra det.

No comments:

Post a Comment