Nyhetsflödet

Friday

Med upprätt huvud - 3 Mos 26

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Jag är HERREN, er Gud, som förde er ut ur Egyptens land, för att ni inte skulle vara slavar där. Jag har brutit sönder ert ok och låtit er gå med upprätt huvud."  (3Mos 26:13 FB)

Dom hade varit slavar i Egypten. De hade gått med nedböjt huvud. Ingen framtid inget hopp. Men så kom Gud. Han bröt sönder oket som de varit fängslade med och han befriade dem. Han planterade hopp i dem om ett annat liv, ett annat land. Ett land som flöt av mjölk och honung. Hoppet gav dem energi att handla. De lyfte blicken och gick ut i friheten.

Gud sände sin son för att befria oss från synd och skuld för att vi inte längre skulle vara slavar. Jesus gav sitt liv för att vi skulle bli levande. Vi får gå ut i den här dagen med upprätt huvud med lovsången på våra läppar: "Jesus är min befriare."

No comments:

Post a Comment