Nyhetsflödet

Tuesday

Vilodagen - 3 Mos 23

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Under sex dagar skall arbete utföras, men den sjunde dagen är vilosabbat, en dag för helig sammankomst. Inget arbete skall ni då utföra. Det är HERRENS sabbat, var ni än bor."  (3 Mos 23:3 FB)

Vilken Gud som unnar oss vila!

Gud vill att vi ska leva ett liv i balans, där arbete och vila har sin naturliga plats. Vi behöver dygnsvila, veckovila och säkert också årsvila.

Vi behöver ta ett steg tillbaka och vila, inte bara fysiskt, utan också ta tid att bli stilla inför Herren, ta tid att ta in Guds ord på ett djupare sätt.

Men man kan vila hur mycket som helst utan att bli utvilad om vi lever med en inre oro som följer oss dag och natt. Jesus inbjuder oss också att ta del av hans frid, att skänka vila till vår själ:
"Kom till mig, alla ni som arbetar och bär på tunga bördor så skall jag ge er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig, ty jag är mild och ödmjuk i hjärtat. Då skall ni finna ro för era själar."  (Matt 11:28-29)

No comments:

Post a Comment