Nyhetsflödet

Wednesday

Ren olja - 3 Mos 24

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Befall Israels barn att bära till dig ren olja av krossade oliver till ljusstaken, så att lamporna kan sättas upp dagligen."  (3 Mos 24:2 FB)

Ljusstakens uppgift var att kasta ljus på det som fanns runt omkring. Vad var det som fanns runt ljusstaken? Det var skådebröden.

Ljusstaken beskrivs i Uppenbarelseboken som församlingen (Upp 1:20) och brödet är livets bröd (Joh 6:36), Kristus. Församlingens uppgift är att kasta ljus på Jesus, att göra Jesus synlig på jorden.

Ljusstaken bestod av sju olika lampor som tillsammans skapade det ljus som gjorde skådebröden synliga. Vi är var och en en lampa i helheten. Ni är världens ljus, säger Jesus (Matt 5:14). Och det ljus vi tillsammans skapar gör Jesus synlig.

Vi får bära fram ren olja av krossade oliver dagligen, ett liv som är helgat åt Herren.


No comments:

Post a Comment