Nyhetsflödet

Wednesday

"Men,..." - 4 Mos 13

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"De gav sig i väg och kom till Mose och Aron och hela Israels menighet i öknen Paran i Kadesh, där de avgav rapport för dem och hela menigheten och visade dem landets frukt. Och de sade till Mose: "Vi kom till det land som du sände oss till. Det flödar verkligen av mjölk och honung, och här är frukt därifrån. Men..."  (4 Mos 13:27-29 FB)

Tolv spejare hade skickats in i de utlovade landet för att rekognosera.  De kom tillbaka med en samstämmig rapport. Det var verkligen så bra som Gud  hade sagt. Gud hade inte överdrivit. Men det fanns hinder som verkade så oöverstigliga så att det inte ens var någon idé att försöka gå in i landet.

Det hjälpte inte att det fanns dem som trosvisst sa: "Vi kan göra det!" (vers 31).

Många drömmar och visioner har fått förbli drömmar, därför att någon sa ´Men...´.

Drömmar, visioner och profetior ska prövas. Allt kommer inte från Gud. Men alltför ofta har det gudainspirerade tilltaget fått falla till marken därför att det var för få som sa "Vi kan göra det" och för många som sa "Men...".

Guds församling behöver fler "Vi kan göra det-människor". Ska du bli en av dem?

No comments:

Post a Comment