Nyhetsflödet

Saturday

Löftets folk - 3 Mos 20

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Därför har jag sagt till er: Ni skall ärva deras land, ty jag skall ge er det till arvedel, ett land som flödar av mjölk och honung. Jag är HERREN, er Gud, som har avskilt er från andra folk"  (3 Mos 20:24 FB)

Även detta kapitel handlar till stor del om sexualmoral.  Det handlar om vilka sexuella förbindelser som folket ska avhålla sig från. Det är en kallelse till ett liv i helgelse. Ett uttryck som återkommer är uttrycket att "ni skall vara heliga" (vers 7 och 26).

Ett annat uttryck som återkommer är att Guds barn är "ett avskilt folk" (vers 24 och 26), som är på väg mot löftets land (vers 23).

Vi får idag vara ett avskilt folk, främlingar här på jorden, på väg mot ett bättre land. Gud har inte förändrat sig. Han förväntar sig också idag att hans barn ska vara ett heligt folk, som lever ett rent liv i en innerlig relation till Gud själv. Det viktigaste budet för oss idag är vår kärlek till Herren (Matt 22:37), och denna kärlek uttrycker vi bäst genom att lyda Guds bud (Joh 14:21), både Hans skrivna ord och Hans direkta tilltal till oss i vardagen.

No comments:

Post a Comment