Nyhetsflödet

Thursday

Ni ska vara heliga - 3 Mos 19

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Säg till Israels barns hela menighet: Ni skall vara heliga, ty jag, HERREN, er Gud, är helig."  (3 Mos 19:2 FB).

Här handlar det om vad Gud förväntar av sitt folk.

Vad betyder det att vara helig?
-Det betyder att vara avskild för Gud.
-Det betyder att vi har kallats för att tjäna Gud
-Det betyder att vi har gett oss själva till Gud.
-Det betyder att vi tillhör Gud.
-Det betyder att vi inte kan tillåta oss att leva hur som helst.
-Det betyder att vi är kallade att leva ett rent liv, i tanke, ord och gärning.

Hur stämmer denna beskrivning på mitt liv?

"Spänn därför bältet om livet och var vakna och sätt ert hopp helt och fullt till den nåd som skall komma er till del, när Jesus Kristus uppenbaras. Som lydnadens barn skall ni inte styras av de begär som ni tidigare levde i när ni ännu var okunniga. Nej, liksom han som har kallat er är helig, skall ni föra ett alltigenom helgat liv. Det står skrivet: Ni skall vara heliga, ty jag är helig." (1 Pet 1:13-16)

No comments:

Post a Comment