Nyhetsflödet

Monday

Han gjorde som Herren befallt honom - 3 Mos 8

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Mose gjorde som HERREN hade befallt honom"  (3 Mos 8:4 FB)

Gud talade med Moses. Moses hörde och gjorde som Herren befallt. Det påminner om den förståndige mannen som Jesus talar om i Matt 4:24. Han som hörde Guds ord och gjorde efter dem.

Det finns många som hör och vet vad de borde göra, men inte gör det.

Moses goda föredöme förde med sig att många fler började göra det Gud befallt. "Och Aron och hans söner gjorde allt som HERREN hade befallt genom Mose." (vers 36)

Det står skrivet om Moses liv att han gjorde vad Herren befallt honom. Vad kommer det att stå efter mitt liv???


No comments:

Post a Comment