Nyhetsflödet

Thursday

Gör inte som alla andra - 3 Mos 18Kommentar till den dagliga bibelläsningen
Säg till Istraels barn: Jag är Herren er Gud. Ni skall inte göra som man gör i Egyptens land, där ni har bott. Inte heller skall ni göra som man gör i Kanaans land, dit jag vill föra er. Ni skall inte vandra efter deras stadgar.” ( Mos 18:2-3 FB)

Israels barn var omgivna av folk med andra värderingar. Gud varnar här folket för att ta till sig de värderingar som råder bland de omkringliggande folken.
I detta kapitel varnas speciellt för förbjudna sexuella förbindelser:
-du ska inte röra eller blotta nära släktingar (vers 9)
-du ska inte ligga med din nästa hustru (vers 20)
-du ska inte ligga med en man som en man ligger med en kvinna (vers 21)
-du ska inte ligga med något djur (vers 22)

Vi lever som kristna idag i ett samhälle där vi är omgivna av människor som lever med helt andra värderingar än de kristna. Detta gäller sexuella relationer, men inte bara det. På många områden ersätts traditionellt kristna värden med ett gränslöst värdesystem där det inte längre finns det som är rätt eller det som är fel.
Vi är inte kallade att anpassa oss till de värderingar som för tillfället råder i samhället. Vi är kallade att bli förvandlade så att vi kan vara med och förvandla det samhälle vi lever i (Rom 12:2).

Eller, som Paulus skriver i Efesierbrevet:
I Herrens namn varnar jag er därför: lev inte längre som hedningarna. Deras tankar är tomma, deras förstånd förmörkat. De är främmande för livet i Gud därför att de är okunniga och i sina hjärtan hårda som sten. Utan att skämmas kastar de sig in i utsvävningar och bedriver allt slags orenhet och får aldrig nog.
 Ni däremot har verkligen lärt känna Kristus sådan han är. Ni har fått höra honom förkunnas och blivit undervisade i honom enligt den sanning som finns hos Jesus. Ni har lämnat ert förra liv och lagt av den gamla människan som går under, bedragen av sina begär, och ni förnyas nu till ande och sinne. Ni har iklätt er den nya människan, som är skapad till likhet med Gud, i sann rättfärdighet och helighet
.”(Ef 4:17-24)

No comments:

Post a Comment