Nyhetsflödet

Friday

”Herrens Ande kom över honom” – Dom 14

Kommentar till den dagliga bibelläsningen

Då föll Herrens Ande över honom, och han slet sönder lejonet med bara händerna, som vore det en killing.”  (Dom 14:6 FB)

Det står vid flera tillfällen, på olika sätt, att Herrens Ande verkade på Simson:
-”Herrens Ande började verka på honom...” (Dom 13:25)
-”Då föll Herrens Ande över honom… ” (vers 6)
-”Herrens Ande kom över honom...” (vers 19)

Även om situationerna som beskrivs kan synas underliga, framgår det tydligt att Simson genom kraften av den Helige Ande  kunde göra vad han egentligen inte kunde göra.
Det är samma sak som händer med apostlarna på pingstdagen. De kan plötsligt göra saker som de inte kunde göra.

Men det finns en skillnad. I det gamla förbundet verkade den Helige Ande genom utvalda människor vid utvalda tillfällen. Men nu, i det nya förbundet, är Guds Ande utgjuten över alla människor (Apg 2:17).

Det betyder att Guds Ande genom dig kan göra det du inte kan göra. Det gäller de andliga nådegåvorna  (1 Kor 12:7-11). Jesus säger tecken ska följa den som tror (Mark 16:17). Jesus säger till och med att den som tror på Honom ska göra större gärningar än Jesus själv (Joh 14:12).

Tror du på det? Tror du på vad Jesus säger? Då kan du förvänta dig att Herrens Ande genom dig kan göra det som du inte kan göra.

No comments:

Post a Comment