Nyhetsflödet

Thursday

Ditt tal avslöjar vem du är - Dom 12

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Gileaditerna skar av vadställena över Jordan för efraimiterna. Då någon av de efraimitiska flyktingarna sade: "Låt mig komma över", frågade Gileads män honom: "Är du en efraimit?" Om han då svarade "nej", sade de till honom: "Säg schibbólet." Sade han då "sibbólet", därför att han inte kunde uttala ordet rätt, grep de honom och dödade honom där vid vadställena över Jordan"  (Dom 12:5-6 FB).

Några fiender försökte ta sig över vadstället genom att försäkra att de inte var efraimiter.  Men deras uttal av ordet  "schibblolet" som betyder strömdrag avslöjade dem.

Så är det också med vårt tal. Med vårt tal avslöjar vi vem vi är och vad som finns inne i oss. Så länge vi är tysta kan vi dölja vem vi är, men så fort vi öppnar vår mun avslöjas det vem vi är. Om vi talar ont eller gott om våra medmänniskor, eller vi upphöjer oss själv, eller om vi nedvärderar andra människor.

Var vaksam över hur du talar. Ditt tal avslöjar vem du är.

No comments:

Post a Comment