Nyhetsflödet

Friday

Elden får inte slockna - 3 Mos 6

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Men elden på altaret skall hållas brinnande och får inte slockna. Varje morgon skall prästen där antända ny ved, och ovanpå veden skall han lägga brännoffret och bränna fettstyckena av gemenskapsoffret. Elden skall alltid hållas brinnande på altaret. Den får inte slockna."  (3 Mos 6:12-13 FB)

Då det gäller brännoffret står det uttryckligen en befallning om att elden får inte slockna!

Frälsningsarméns motto är Blod och Eld. Blodet pekar på Jesu död på korset för våra synder och elden talar om den Helige Andes eld.

Uppmaningen från Tredje Moseboken är lika viktig idag: Elden får inte slockna. Det är lätt att tappa glöden i vardagsarbetet för Gud. Att vara kristen är att vara passionerad! Att älska Herren av hela ditt hjärta. Det betyder 100 procent. Vi borde börja varje dag med att mötas med uppmaningen: Elden får inte slockna.

Vi möter så många slocknade eldar. Människor som en gång var brinnande för Herren, men som nu bara har ett yttre skal av kristendom. Hjälp mig Jesus så att jag aldrig blir sådan. Låt elden aldrig slockna i mitt liv.

No comments:

Post a Comment