Nyhetsflödet

Thursday

Under Herrens beskydd - Dom 18

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Prästen svarade dem: ´Gå i frid. Er resa står under Herrens beskydd´."  (Dom 18:6 FB)

Här talar Gud genom en Levit som avfallit från tron och som tillber avgudar. Man kan verkligen ställa sig frågan: "Kan Gud tala genom så orena redskap". Att Gud talar genom leviten är inget godkännande av hans liv. Och om Gud inte kunde använda orena redskap, vem skulle han då kunna använda? Vi kan inte kvalificera till, eller göra oss värdiga till, att Gud ska tala genom oss. Gud använder vem han vill. Av bara nåd.

Men det svar som Dans stam får är ett tillstånd som vi alla borde eftersträva. Att leva våra liv under Herrens beskydd. Det bör vara vår ständiga bön. Att låta Gud vara Herre över alla delar av våra liv. Vi kan inte gå fel om vi följer efter Jesus.

Bön: "Herre låt mig idag leva under ditt beskydd. Hjälp mig, Herre, att vara lyhörd till din stämma så att jag inte går ut ur ditt beskydd."

No comments:

Post a Comment