Nyhetsflödet

Tuesday

Två bockar - 3 Mos 16

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Och Aron skall lägga båda händerna på den levande bockens huvud och bekänna över honom Israels barns alla missgärningar och överträdelser, ja, alla deras synder. Han skall lägga dem på bockens huvud och sedan sända i väg honom ut i öknen genom en man som hålls redo för detta. Bocken skall bära alla deras missgärningar på sig ut i ödemarken."  (3 Mos 16:21-22 FB)

På den stora försoningsdagen skulle man ta två bockar för att bringa försoning för folkets synder. Den ena bocken skulle offras och blodet skulle bringa förlåtelse för folkets synder (vers 16). Aron skulle sedan lägga händerna på den andra bockens huvud och bekänna folkets synder. Bocken skulle sedan sändas ut i öknen för att föra bort folkets synder (vers 21-22).

De båda bockarna pekar fram på Jesu försoningsverk för våra synder. Genom Jesu blod får vi förlåtelse för våra synder och Jesus tar våra synder på sig, bär bort dem från oss, och renar oss från all orättfärdighet. "Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet."  (1 Joh 1:9)

No comments:

Post a Comment