Nyhetsflödet

Tuesday

En hemlig svaghet - Dom 16

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Och han öppnade hela sitt hjärta för henne och sade: "Ingen rakkniv har kommit på mitt huvud, för jag är en Guds nasir sedan jag var i moderlivet. Om man rakar av mig håret, viker min styrka ifrån mig, och jag blir svag som alla andra människor." (Dom 16:17 FB)

Simson hade övernaturliga krafter. Hans omgivning såg honom som utvald och speciellt utrustad av Gud. Men Simson hade en hemlig svaghet. Och då hans hemlighet avslöjades förlorade han allt.

Vi har sett det hända flera gånger. Människor, mäktigt använda av Gud. Beundrade och upphöjda. Men så avslöjas en hemlighet. Det kan vara en hemlighet på det sexuella planet, eller en oärlighet då det gäller ekonomi, eller maktmissbruk på något annat område. Plötsligt faller hela glansen kring personen.

Det är viktigt att vi lever i renhet inför Gud och människor. Att vi inte har några "hemliga" synder som inte tål dagens ljus. Tål mitt liv att synas? Hur är det med mina handlingar? Hur är det med mina motiv?

No comments:

Post a Comment