Nyhetsflödet

Monday

Det viktigaste - 3 Mos 15

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Om någon får flytning från sin kropp, är hans flytning oren. Detta är vad som gäller om hans orenhet så länge flytningen pågår: Vare sig hans kropp avsöndrar flytningen eller tillsluter sig för flytningen, är han oren."  (3 Mos 15:3 FB)

I detta kapitel möter vi ändlösa bestämmelser om detaljer då det gäller orena flytningar hos både män och kvinnor.

Då jag läser dessa detaljerade anvisningar om flytningar som ser ut att aldrig ta slut i sin detaljrikedom, har jag stor förståelse för den laglärde, som till synens uppgivet frågar Jesus vad det egentligen är som är viktigt bland alla dessa bestämmelser. Ja, han frågar till och med vad det är som är den allra viktigaste bestämmelsen i hela lagen.

Jesu svar var solklart: "Du skall älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela ditt förstånd."  (Matt 22:37)

Detta gäller även idag. Om vi lyckas hålla andra andra regler, men missar detta, har vi missat alltihop. Kärleken till Jesus är drivkraften för det kristna livet. Det finns bara ett enda bud som är det största och det viktigaste: Att älska Herren.

No comments:

Post a Comment