Nyhetsflödet

Sunday

Gud har något för dig idag - 3 Mos 7

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Köttet av det slaktdjur som hör till det gemenskapsoffer som bärs fram som gemenskapsoffer skall ätas samma dag det har offrats. Ingenting av det får lämnas kvar till följande morgon."  (3 Mos 7:15 FB)

Här handlar det om gemenskapsoffret. Det måste ätas samma dag som det offrats. Ingenting fick lämnas till följande dag.

Då Israels barn vandrade genom öknen sände Gud mat till dem. Manna från himlen. Men bara så mycket som de skulle äta varje dag. Det gick inte att spara något och det gick inte att ta ut något i förskott.

Vi ber i bönen "Fader Vår" att Gud ska ge oss vårt dagliga bröd. Och människan lever inte bara av bröd utan av varje ord som går ut av Guds mun (Matt 4:4).

Gud har något han vill säga mig idag. Om jag läser Guds ord i min dagliga bibelläsning kan jag förvänta att Gud ska säga något speciellt till mig. Gud vill ge mig mitt dagliga manna. Jag kanske inte upptäcker det på en gång. Kanske måste jag läsa kapitlet fler gånger. Men det finns där och den som söker ska finna.

Välsignelser är färskvara! Det finns något för dig idag. Gud har ett personligt tilltal till dig idag. Jag hoppas att du inte missar vad Gud vill säga till dig idag.
"Han fick lägga av sin fångdräkt och ständigt äta vid kungens bord så länge han levde. Ett fast underhåll fick han från kungen, visst för varje dag, så länge han levde."  (2 Kung 25:29-30)

No comments:

Post a Comment