Nyhetsflödet

Sunday

Utan skuld - Ps 34

150 psalmer ur Bibeln
Kommentar till den dagliga bibelläsningen - Psalm 34

"HERREN friköper sina tjänares själar, ingen som flyr till honom skall stå med skuld." (Ps 34:23 FB)

Det händer något i mötet med Herren. Speciellt i lovsången. Då vår bön "lyfter" från alla våra vardagliga problem som vi ber om och vi går över i lovsång och ser Honom, händer det något med oss: "De som ser upp till honom strålar av fröjd, deras ansikten behöver inte rodna av blygsel" (vers 6)

I mötet med Gud får vi också uppleva ett djupgående reningsverk inom oss: Han friköper våra själar och tar bort vår skuld (vers 23)

Saturday

Herrens ögon - och mina - Ps 33

150 psalmer ur Bibeln
Kommentar till den dagliga bibelläsningen - Psalm 33


"Se, HERRENS ögon ser till dem som fruktar honom, till dem som väntar på hans nåd." (Ps 33:18 FB)

Herren ser naturligtvis alla människor. Men det ser ut som om Herrens ögon på ett speciellt sätt når fram till dem som väntar på hans nåd. Till dem som har vänt sina ögon mot Herren.

Gud tvingar sig inte på. Han står för dörren och knackar. Där det öppnas går han in.

Han söker ögonkontakt med oss. Och hans blick kan bara möta de ögon som är vända till honom.

Vi ber ofta "Vänd ditt ansikte till oss". Då vi vänder vårt ansikte till Gud, kommer vi att finna att han redan vänt sitt ansikte till oss.

Thursday

Befrielse för den som är fänglsad - Ps 32

150 psalmer ur Bibeln
Kommentar till den dagliga bibelläsningen - Psalm 32

"Så länge jag teg förtvinade mina ben...Då uppenbarade jag min synd för dig....Då förlät du mig min syndaskuld" (Ps 32:3-5 FB)

David hade syndat allvarligt, mot både Gud och människor. Han upplevde synden och skulden som en tung hand över sig och han kom inte undan. Den fanns där både dag och natt (vers 4). Han försökte låtsas som om den inte fanns. Han försökte tiga bort den (vers 3).

Det var som om han var fast och fängslad i sin egen synd. Han var fångad. Men det fanns en väg till befrielse. En väg ut i frihet. Och David hittade nyckeln, öppnade cellen och blev fri. Nyckeln heter bekännelse!

"Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet." (1 Joh 1:9)

Därför behöver jag inte längre sitta fast, vara fången, i det som varit. Jesus har köpt förlåtelsens möjlighet för mig. Jag får vara fri!

Wednesday

Stark och frimodig - Ps 31

150 psalmer ur Bibeln
Kommentar till den dagliga bibelläsningen - Psalm 31


"Ty du är min klippa och min borg, du skall leda och föra mig för ditt namns skull." (Ps 31:4 FB)

Detta är en psalm som pendlar mellan hopp och förtvivlan. Jag har satt som överskrift för denna psalm "stark och modig", som är ett citat från psalmen (vers 25). Men överskriften hade lika gärna kunnat vara "svag och missmodig".

Mellan ord av hopp och rop om hjälp uttrycks också förtvivlan:
"... jag är i nöd. Av sorg förtärs mitt öga, min själ och min kropp. Ty mitt liv har försvunnit i bedrövelse, mina år i suckan. Min kraft är bruten... " (Vers 10-11)

Stundtals upplever sig psalmförfattaren övergiven av Gud:
"Jag är bortdriven från dina ögon!" (vers 23)

Men även i djup förtvivlan finns det i psalmen en grundtrygghet som säger att då Herren får vara vår klippa och vår borg, så kan vi vara starka och frimodiga. David avslutar psalmen med en uppmaning till sig själv och alla ni som nu läser detta:
"Var starka och frimodiga i era hjärtan, alla ni som hoppas på Herren!" (vers 23)

Tuesday

Vittnebördet - Ps 30

150 psalmer ur Bibeln
Kommentar till den dagliga bibelläsningen - Psalm 30


"Du förvandlade min klagan till dans, du tog av mig sorgens dräkt och klädde mig i glädje. Därför skall min själ lovsjunga dig utan att tystna. HERRE, min Gud, jag vill tacka dig för evigt." (Ps 30:12-13 FB)

Vi lever i en tid då berättelser är viktiga. Många människor är mycket mer mottagliga för berättelser än för fakta. Många människor i vår postmoderna värld har väldigt svårt att acceptera färdigformulerade svar. Man vill hitta egna svar på livets frågor.

Därför är vittnesbördet så viktigt i våra dagar. Man kan alltid argumentera emot min teologi eller tro. Men det är svårt att argumentera mot min berättelse. Då jag berättar min upplevelse om hur Gud förvandlade mitt liv, är det ingen som säger "Så kan du inte uppleva det." Jag vet bäst i hela världen hur jag upplever saker och ting.

Så, fortsätt frimodigt att berätta om vad Jesus gjort i ditt liv.

Davids vittensbörd var: "Du förvandlade min klagan till dans, du tog av mig sorgens dräkt och klädde mig i glädje."

Hur låter ditt vittnesbörd. Det är säkert någon som behöver höra det idag.

Monday

Ge Herren makt - Ps 29

150 psalmer ur Bibeln
Kommentar till den dagliga bibelläsningen - Psalm 29


"Ge åt HERREN ära och makt! Ge åt HERREN hans namns ära" (Ps 29:1-2 FB)

Visst låter det konstigt. Ska vi ge Herren makt. Det är ju han som har all makt i himmel och på jord.

Men Gud tvingar sig inte på oss människor. Guds Ande flödar in där det finns ett öppet hjärta. Men vi kan själva bestämma om vi vill ge Herren makt i våra liv eller inte. Så många människor på jorden har bestämt sig för att inte ge Gud makt i sina liv. Det är därför det ser ut som det gör på jorden.

Ta emot utmaningen idag. Ge Herren makt över ditt liv. Vad du ska säga. Vad du ska göra. Hur du ska göra det du gör. Ge Herren makt!

Men det verkar båda hållen. Då vi öppnar oss för den Helige kommer han till oss med din kraft och ger oss makt att göra det vi inte skulle kunna klara av i egen kraft.

Psalmen avslutas med just de orden:
"Herren ger makt åt sitt folk" (vers 11)

Sunday

Vad är dina starka sidor? - Ps 28

150 psalmer ur Bibeln
Kommentar till den dagliga bibelläsningen - Psalm 28


"HERREN är min styrka och min sköld, på honom förtröstade mitt hjärta." (Ps 28:7 FB)

På anställningsintervjuer får den arbetssökande ofta svara på frågan "Vad är dina starka sidor?"
Nu var David inte på antällningsintervju då han skrev psalm 28, men han deklarerar klart var han har sin styrka:
-HERREN är min styrka (vers 7)
-HERREN är sitt folks styrka (vers 8)

Herren var Davids styrka och på Honom förtröstade han.

Det är gott att ha sin styrka förankrad i något utanför mig själv. Något som inte förändras med mina känslor eller min dagsform. Något som är fast och pålitligt och som jag verkligen kan förtrösta på.

Herren är min styrka!

Saturday

"För vem skulle jag vara rädd?" - Ps 27

150 psalmer ur Bibeln
Kommentar till den dagliga bibelläsningen - Psalm 27

"HERREN är mitt ljus och min frälsning, för vem skulle jag frukta? HERREN är mitt försvar, för vem skulle jag vara rädd?" (Ps 27:1 FB)

Om vi verkligen kan låta Herren vara vårt ljus och vår frälsning behöver vi inte frukta något.

Hebreerbrevet uttrycker det på liknande sätt:
"Därför kan vi frimodigt säga: Herren är min hjälpare, jag skall inte frukta. Vad kan en människa göra mig?" (Hebr 13:6 FB)

Citatet börjar med ordet "därför" som alltid är ett svar på frågan "varför".
-Varför kan vi frimodigt bekänna att Herren är vår hjälpare?
-Varför behöver vi inte frukta?

Svaret finns i versen innan:
"Gud har själv sagt: Jag skall aldrig lämna dig eller överge dig" (Hebr 13:5 FB)

-Därför att Gud har lovat att aldrig överge mig, behöver jag inte frukta.
-Därför att Gud har lovat att aldrig överge mig kan jag frimodigt bekänna att Herren är min hjälpare, mitt ljus och min frälsning.

Om vi verkligen kan låta Herren vara vårt ljus och vår frälsning behöver vi inte frukta något.

Och psalmisten enda begäran är att få leva i Hans närhet. Han som är vårt ljus och vår frälsning.

Friday

Att lyfta blicken - Ps 26

150 psalmer ur Bibeln
Kommentar till den dagliga bibelläsningen - Psalm 26


"jag vill..... höja min röst till tacksägelse och förkunna alla dina under." (Ps 26:6-7 FB)

Psalmisten har hamnat i svårigheter. Han hävdar att han är oskyldig både i början och i slutet av psalmen (vers 1 och 11).

Men även om psalmen kretsar om att bedyra sin oskuld, så sätter psalmisten inte sin förtröstan på sig själv utan på Herren (vers 1) och Herrens nåd (vers3).

Mitt i psalmen "lyfter" bönen. I stället för att se på situationen, sig själv och omständigheterna, går bönen över i tacksägelse för vem Gud är och för vad Gud gör.

Det är så lätt att vår bön fastnar i omständigheterna, oss själva eller problemen som omger oss. Det är befriande att lyfta blicken och se på Herren, tacka Honom för vem Han är och tacka Honom för alla Hans under i mitt liv.

Thursday

Visa mig dina vägar - Ps 25

150 psalmer ur Bibeln
Kommentar till den dagliga bibelläsningen - Psalm 25

"HERRE, visa mig dina vägar, lär mig dina stigar. Led mig i din sanning och lär mig, ty du är min frälsnings Gud." (Ps 25:3-4 FB)

Psalm 25 är en bön om att Herren ska ge vägledning och visa vilken väg vi ska gå.
-Herren undervisar syndare om vägen (vers 8)
-Han leder de ödmjuka rätt (vers 9)
-Han lär de ödmjuka sin väg (vers 9)
-Alla Herrens vägar är nåd och sanning (vers 10)
-Den som fruktar Herren får undervisning av honom om den väg han skall välja (vers 12)

Men det är inte bara en bön om vägledning. Psalmen beskriver även hurdana Herrens vägar är (nåd och sanning).

Psalmen innehåller också löften om att Herren ska leda oss rätt väg och förutsättningarna för att vi ska kunna ta emot vägledning:
-att vi är syndare (vers 8). Gud leder tydligen inte dem som anser sig vara perfekta.
-att vi är ödmjuka (vers 9)
-att vi fruktar Herren (vers 12)

Bön: "Mina ögen ser alltid upp till Herren" (vers 15)

Wednesday

Ett rent hjärta - Ps 24

150 psalmer ur Bibeln
Kommentar till den dagliga bibelläsningen - Psalm 24


"Vem får gå upp på HERRENS berg? Vem får träda in i hans helgedom? Den som har oskyldiga händer och rent hjärta, den som inte vänder sin själ till lögn och inte svär falskt." (Ps 24:3-4 FB)

Vem är det som får leva i Guds närhet? En av förutsättningarna är ett rent hjärta. Ett rent hjärta för med sig välsignelse från Herren (vers 5)

Men ett rent hjärta är inte något vi kan skapa själva. Det kommer av att vi frågar efter honom och söker hans ansikte (vers 6). Det kommer av att vi öppnar våra hjärtan för Herren. Psalmisten uttrycker det som att vi ska göra våra portar och dörrar höga och vida, så att Herren kan dra in (vers 7).

Bön: "Skapa i mig, Gud, ett rent hjärta" (Ps 51:12 FB)

Tuesday

"...mig skall intet fattas" - Ps 23

150 psalmer ur Bibeln
Kommentar till den dagliga bibelläsningen - Psalm 23


"HERREN är min herde, mig skall intet fattas." (Ps 23;1 FB)

Vilken känsla. Ingenting fattas. En känsla av total mättnad. Att det inte finns något som fattas. Att det inte finns något som skulle kunna göra mitt liv bättre än det är idag. Fullständigt tillfredsställd.

Det är en grundkänsla i det kristna livet. Jag har allt jag behöver i Kristus och vad som än händer kommer Jesus att leda mig vidare.

Men samtidigt som vi har denna känsla av att vara totalt tillfredställd, måste vi ha en annan känsla av att inte vara nöjd eller tillfredsställd.

Den dagen vi är nöjda med oss själva och ser oss själva som "färdiga", slutar vi att växa. Vi måste ständigt växa i vår hunger efter att bli mer lika Jesus. Vi får inte slå oss till ro.

Även om vi tycker att vi uträttat mycket, finns det alltid mer som borde göras. Det finns fortfarande människor som inte är frälsta. Det finns fortfarande människor som lider.

Vi måste alltså kunna leva både i känslan av att vara tillfredsställda och i känslan att vara otillfreddställda - samtidigt!

Sunday

"...du svarar inte..." - Ps 22

150 psalmer ur Bibeln
Kommentar till den dagliga bibelläsningen - Psalm 22


"Min Gud, jag ropar om dagen, men du svarar inte, och om natten, men jag får ingen ro." (Ps 22:3 FB)

Ibland kan vi kanske uppleva det som om våra böner faller platt ned. Det kan kännas som om det inte finns någon som bryr sig eller ens lyssnar på vad jag ber. Många av psalmerna uttrycker detta med ord som "Varför?" eller "Var finns du Gud?"

Men Jesus vet vad du går igenom. Han har själv varit där. Jesu förtvivlade rop "Min Gud, min Gud varför har du övergivit mig?", finns även med i denna psalm (vers 2).

Men det är inte bara så att han har varit där. Jesus finns hos dig också idag i de mörkaste stunderna - även om du inte känner det så.

Saturday

Evigt liv - Ps 21

150 psalmer ur Bibeln
Kommentar till den dagliga bibelläsningen - Psalm 21


"Han bad dig om liv och du gav honom det, ett långt liv alltid och för evigt." (Ps 21:5 FB)

Här talar psalmisten om evigt liv som en gåva från Gud. Och visst är det fantastiskt att få leva ett liv som aldrig tar slut.

Men det handlar inte bara om längden på livet, utan framför allt handlar det om livskavlitet. För vem vill leva ett långt liv om det bara är eländigt?

Psalmisten beskriver livet i termer av livskvalitet. Tänk vilka löften att leva av:
" Vad hans hjärta önskar ger du honom, vad hans läppar begär vägrar du honom inte. Sela. Ty du möter honom med rika välsignelser, du sätter en krona av rent guld på hans huvud." (vers 3-4)

Tänk att få leva där Gud möter oss med rika välsignelser! Där han, bildligt talat, sätter en krona av rent guld på vårt huvud.

Men den allra största välsignelsen kanske ändå är då vi själva får bli till välsignelse. Då vi får ge välsignelsen vidare och välsigna andra:
"Du låter honom bli till välsignelse..." (vers 7)

Hjälp mig, Herre, att bli till välsignelse för någon idag.

Thursday

Res upp baneret - Ps 20

150 psalmer ur Bibeln
Kommentar till den dagliga bibelläsningen - Psalm 20

"Då skall vi jubla över din frälsning och i vår Guds namn resa upp baneret. Herren må besvara alla dina böner." (Ps 20:6 FB)

Psalm 20 är en psalm som trosvisst lyfter upp trosbaneret och förväntar sig Guds ingripande:
"..han skall ge dig vad ditt hjärta begär och fullborda dina planer. " (vers 5)

Orsaken till att vi trosvisst kan lyfta trosbaneret är att vi inte förlitar oss på vår begränsade förmåga, utan vi förlitar oss på Guds obegränsade förmåga:
"Andra förlitar sig på vagnar och hästar, men vi berömmer oss av Herrens, vår Guds, namn." (vers 8)

Kunskap om Gud - Ps 19

150 psalmer ur Bibeln
Kommentar till den dagliga bibelläsningen - Psalm 19


"Himlarna vittnar om Guds härlighet, himlavalvet förkunnar hans händers verk." (Ps 19:2 FB)
Psalm 19 talar om kunskap om Gud på tre nivåer.

1/ Vi kan uppleva Gud i naturen (vers 1-7). Men även om naturen vittnar om att det finns en Gud, kan vi inte i naturen få kunskap om vem Gud är, bara att han finns.

2/ I Bibeln kan vi förstå mycket mer om vem Gud är (vers 8-12). Bibeln avslöjar vad som finns i Guds hjärta och lär oss om Jesus.

3/ Personlig relation till Gud (vers 13-15). Även om vi vet allt om Gud genom naturen och genom Bibeln, har vi ingen nytta av det förrän vi öppnar vårt hjärta för Gud och går in i en personlig relation med honom

Wednesday

"Vem är Gud förutom Herren?" - Ps 18

150 psalmer ur Bibeln
Kommentar till den dagliga bibelläsningen - Psalm 18


"Guds väg är fullkomlig, HERRENS tal är rent. Han är en sköld för alla som flyr till honom. Ty vem är Gud förutom HERREN, vem är en klippa utom vår Gud?" (Ps 18:31-32 FB)

Psalm 18 är en tacksägelsepsalm. Psalmisten tar ett steg tillbaka och betraktar Herren.

Han beksriver vem Herren är:

Bergfäste, borg, räddare, tillflykt, sköld, horn, värn (vers 3)

Och vad Herren gör:
"Han förde mig ut på rymlig plats, han räddade mig, ty han har mig kär." (vers 20)
"Du gör plats för mina steg där jag går, mina fötter vacklar inte." (vers 37)

Psalmen vslutas med tacksägelse:
"Därför vill jag tacka dig bland hednafolken, HERRE, och lovsjunga ditt namn." (vers 50)

Sunday

Ögonkontakt - Ps 17

150 psalmer ur Bibeln
Kommentar till den dagliga bibelläsningen - Psalm 17


"Men jag skall se ditt ansikte i rättfärdighet, jag skall mättas av din åsyn när jag vaknar." (Ps 17:15 FB)

Psalm 17 är ett rop på hjälp från Gud för den som är oskyldigt förföljd. Psalmen är en bön om beskydd från alla förföljare som vill skada, ett rop till Gud att Han ska höra: "Jag ropar till dig, ty du, Gud, skall svara mig. Vänd ditt öra till mig och hör mina ord!" (vers 6)

Det enda som ger tröst i situationen är att få se Guds ansikte, att veta att Gud finns hos mig och att få ögonkontakt med Gud.

Det lilla spädbarnet söker ständigt ögonkontakt med sin förälder. Ögonkontakten är nödvändig för att barnet ska uppleva trygghet i tillvaron.

Ögonkontakten med Gud, vetskapen om Guds närvaro fyller palmisten med tillförsikt: "..jag skall mättas av din åsyn när jag vaknar." (vers 15)

Saturday

Livets väg - Ps 16

150 psalmer ur Bibeln
Kommentar till den dagliga bibelläsningen - Psalm 16


"Du lär mig livets väg. Inför ditt ansikte mättas jag av glädje" (Ps 16:11 FB)

Då jag blir en kristen byter jag väg. Den nya vägen heter livets väg för den leder till livet. Jesus säger att den vägen är smal och att det är få som finner den (Matt 7:14).

Men jag vandrar inte ensam på den vägen. Det är en gemenskapens väg. Jesus skickar inte iväg oss ensamma på den vägen. Han går före och säger följ mig.

"Du lär mig livets väg". Varje dag vill han lära oss mer och mer om livets väg. Han vill att vi ska vara sanna lärjungar. Och så länge vi är villiga att lära av Jesus, fortsätter vi att vara Hans lärjungar.

"Inför ditt ansikte mättas jag av glädje". Och då jag förstår att det är en gemenskapens väg och att Herren redan har vänt sitt ansikte till mig, så mättas jag av glädje.

Friday

I Guds närhet - Ps 15

150 psalmer ur Bibeln
Kommentar till den dagliga bibelläsningen - Psalm 15


"HERRE, vem får vistas i ditt tält, vem får bo på ditt heliga berg? Den som lever fullkomligt och lever rättfärdigt" (Ps 15:1-2 FB)

Vem får vistas hos Gud? Vem for bo hos Gud? Vem får leva i Guds närhet?
Psalmisten svarar
-den som talar sanning i hjärtat
-den som inte baktalar
-den som ärar den som fruktar Herren
-den som inte bryter ed, även om han förlorar på det
-den som inte tar mutor
-den som lever fullkomligt och lever rättfärdigt

Finns det då någon som kvalificerar till allt detta? Finns det någon som kan leva i Guds närhet?

Då vi kommer nära Herrens helighet uppenbaras våra misslyckanden och vår orenhet. Men Gud har gett oss en väg vidare: förlåtelse genom Jesus Kristus.

Vi kommer inte inför Gud i kraft av vår egen rättfärdighet, utan iklädda den rättfärdighet som Jesus har köpt till var och en som ber om förlåtelse (1 Joh 1:9). Då vi ber om förlåtelse ber vi samtidigt om kraft att i framtiden kunna leva ett liv som behagar Gud.

Thursday

Finns det någon som söker Gud? - Ps 14

150 psalmer ur Bibeln
Kommentar till den dagliga bibelläsningen - Psalm 14

"HERREN blickar ner från himlen på människors barn för att se om det finns någon förståndig, någon som söker Gud." (Ps 14:2 FB)

I den första versen säger psalmförfattaren: Dårarna säger i sitt hjärta: "Det finns ingen Gud."
Dårarna sätts i denna psalm i motsättning till de förståndiga, de som söker Gud.

Då man läser vidare i psalm 14 ser man att Herren blickar förgäves efter någon som söker honom.

Herren blickar fortfarande ner från himlen för att se om det finns någon förståndig, någon som söker Gud.

Tänk om Herren idag skulle se en armé av längtande människor som böjer sig inför honom och sträcker ut sina händer för att ta emot från Herren. Tänk om Herren idag skulle finna förståndiga människor, som söker Herren av hela sitt hjärta.

Tänk om jag skulle vara en av dem.

Wednesday

Grunden för förtröstan - Ps 13

150 psalmer ur BibelnKommentar till den dagliga bibelläsningen - Psalm 13
"Jag förtröstar på din nåd, mitt hjärta jublar över din frälsning. Jag vill sjunga till HERRENS ära, ty han är god mot mig." (Ps 13:6 FB)

Psalm 13 är en av de kortare psalmerna i Bibeln. Psalmen uttrycker en djup ångest och ställer frågan "Hur länge..." ska det dröja innan Gud griper in.

Men psalmen slutar ändå med lovsång. Den uttrycker förtröstan på Gud och ett hjärta som jublar över Guds frälsning.

Men förtröstan och jublet är inte hämtat ur tomma intet. Det finns en orsak att psalmisten kan förtrösta. Det finns en orsak för jublet. Orsaken är att att Gud är god.
Det är grunden för tillit och förtröstan. Gud ändras inte. Han är god. Och förvissningen om Guds godhet gör att vi kan förtrösta - även de dagar då vi inte ser något ljus.

"Jag vill nu gripa in" - Ps 12

150 psalmer ur Bibeln
Kommentar till den dagliga bibelläsningen - Psalm 12


"Eftersom de svaga utsätts för våld och de fattiga klagar, vill jag nu gripa in", säger HERREN, "jag skall ge frälsning åt den som längtar därefter." (Ps 12:6 FB)

Gud älskar alla människor. Men de finns några som på ett speciellt sätt rör vid Guds hjärta. Det är de som lider och har det svårt. Jesus betecknar dessa människor som speciellt "saliga" i saligprisningarna i Matteusevangeliet.

Då Israels barn var slavar i Egypten sa Herren att han hade sett deras lidande och hört deras rop till Honom och att Han därför griper in (2 Mos 3:7).

Våra behov och vår längtan för oss alltid närmare Herren. I tider då allt går bra finns en risk att vi glömmer bort Gud och Hans närvaro.

Gud vill att vi ska komma till Honom med våra behov. Gud vill att vi ska komma till Honom i förväntan att Han ska gripa in. Gud vill att vi ska komma till Honom med vår längtan.

En bön som utgår från vår längtan når mycket längre än en bön som bara bes formellt.

"Jag skall ge frälsning åt den som längtar därefter."

"När grundvalarna rivs upp..." - Ps 11

150 psalmer ur Bibeln
Kommentar till den dagliga bibelläsningen - Psalm 11


"När grundvalarna rivs upp, vad kan då den rättfärdige uträtta?" (Ps 11:3 FB)

Psalmförfattaren frågar uppgivet vad man kan göra då grundvalarna rivs upp.

Vi lever verkligen i en tid då grundvalarna rivs upp på alla plan. Det som var självklart för några år gäller inte längre. Etiska värderingar som varit vägledande i hundratals år betraktas idag av många som helt förkastliga.

Vad kan man göra då etiska värderingar raseras? Vad kan man göra då trosbekännelser och trossatser som varit vägledande kastas på sophögen?

I tider som dessa är det viktigt att det finns människor som vågar stå upp för det som är sant, även om det kostar förlöjligande och förföljelse.

I tider som dessa behövs det människor som inte kastas hit eller dit i varje vindkast i läran eller opinionen. Det behövs människor som är grundade i Guds ord och vad som är Herrens vilja.

Friday

Herrens öra - Psalm 10

150 psalmer ur Bibeln
Kommentar till den dagliga bibelläsningen - Psalm 10

"Du, Herre, hör de förtrycktas längtan, du ger deras hjärtan mod, du vänder ditt öra till dem" (Ps 10 17 FB)

Psalm 10 beskriver människor som lever utan att bry sig om Gud: "...i alla hans tankar finns ej plats för Gud" (vers 4).

Men det beksrivs även människor i djup nöd som kommer med sina behov till Herren. Om dem står det: "du vänder ditt öra till dem" (vers 17)

Gud hör alla böner. Till och med böner som bara beds som ett formellt uppläsande av ord.

Men de böner som verkligen tränger igenom är de böner som beds i nöd, i desperat behov av Guds ingripande.

Jag har tre söner. Jag älskar alla tre lika mycket. Men om en av dem skulle skada sig eller drabbas av svårigheter så finns hela min uppmärksamhet hos den sonen.

Till den människa som ber utifrån nöd, behov eller stark önskan, till den människan har Herren på ett speciellt sätt vänt sitt öra.

Herren är en borg - Pslam 9

150 psalmer ur Bibeln
Kommentar till den dagliga bibelläsningen - Psalm 9

"HERREN är en borg för den förtryckte, en borg i nödens tider. De som känner ditt namn förtröstar på dig, ty du överger inte dem som söker dig, HERRE." (Psalm 9:10-11 FB)

En borg representerar beskydd med murar och vallgravar som skyddar mig från det onda som annars vill nå mig. Herren är en borg säger psalm 9. Då jag är i Herren är jag skyddad, men då jag går ur hans närhet och vilja är jag utan skydd.

Jag får vara i Herren, men Herren vill också vara i mig. På en borg eller ett slott markeras det ofta med en hissad flagga om kungen är hemma. Då vi har tagit emot Jesus får vi hissa flaggan in vårt hjärtas borg som påminner oss om att kungen är hemma. Och då jag är medveten om hans närvaro i mitt liv växer också min tillit och förtröstan.

För många år sedan brukade vi sjunga en kör om detta:
"Uppå mitt hjärtas borg står glädfen nu topp,
ty konungen hemma nu är."