Nyhetsflödet

Saturday

"För vem skulle jag vara rädd?" - Ps 27

150 psalmer ur Bibeln
Kommentar till den dagliga bibelläsningen - Psalm 27

"HERREN är mitt ljus och min frälsning, för vem skulle jag frukta? HERREN är mitt försvar, för vem skulle jag vara rädd?" (Ps 27:1 FB)

Om vi verkligen kan låta Herren vara vårt ljus och vår frälsning behöver vi inte frukta något.

Hebreerbrevet uttrycker det på liknande sätt:
"Därför kan vi frimodigt säga: Herren är min hjälpare, jag skall inte frukta. Vad kan en människa göra mig?" (Hebr 13:6 FB)

Citatet börjar med ordet "därför" som alltid är ett svar på frågan "varför".
-Varför kan vi frimodigt bekänna att Herren är vår hjälpare?
-Varför behöver vi inte frukta?

Svaret finns i versen innan:
"Gud har själv sagt: Jag skall aldrig lämna dig eller överge dig" (Hebr 13:5 FB)

-Därför att Gud har lovat att aldrig överge mig, behöver jag inte frukta.
-Därför att Gud har lovat att aldrig överge mig kan jag frimodigt bekänna att Herren är min hjälpare, mitt ljus och min frälsning.

Om vi verkligen kan låta Herren vara vårt ljus och vår frälsning behöver vi inte frukta något.

Och psalmisten enda begäran är att få leva i Hans närhet. Han som är vårt ljus och vår frälsning.

No comments:

Post a Comment