Nyhetsflödet

Wednesday

Stark och frimodig - Ps 31

150 psalmer ur Bibeln
Kommentar till den dagliga bibelläsningen - Psalm 31


"Ty du är min klippa och min borg, du skall leda och föra mig för ditt namns skull." (Ps 31:4 FB)

Detta är en psalm som pendlar mellan hopp och förtvivlan. Jag har satt som överskrift för denna psalm "stark och modig", som är ett citat från psalmen (vers 25). Men överskriften hade lika gärna kunnat vara "svag och missmodig".

Mellan ord av hopp och rop om hjälp uttrycks också förtvivlan:
"... jag är i nöd. Av sorg förtärs mitt öga, min själ och min kropp. Ty mitt liv har försvunnit i bedrövelse, mina år i suckan. Min kraft är bruten... " (Vers 10-11)

Stundtals upplever sig psalmförfattaren övergiven av Gud:
"Jag är bortdriven från dina ögon!" (vers 23)

Men även i djup förtvivlan finns det i psalmen en grundtrygghet som säger att då Herren får vara vår klippa och vår borg, så kan vi vara starka och frimodiga. David avslutar psalmen med en uppmaning till sig själv och alla ni som nu läser detta:
"Var starka och frimodiga i era hjärtan, alla ni som hoppas på Herren!" (vers 23)

No comments:

Post a Comment