Nyhetsflödet

Thursday

Befrielse för den som är fänglsad - Ps 32

150 psalmer ur Bibeln
Kommentar till den dagliga bibelläsningen - Psalm 32

"Så länge jag teg förtvinade mina ben...Då uppenbarade jag min synd för dig....Då förlät du mig min syndaskuld" (Ps 32:3-5 FB)

David hade syndat allvarligt, mot både Gud och människor. Han upplevde synden och skulden som en tung hand över sig och han kom inte undan. Den fanns där både dag och natt (vers 4). Han försökte låtsas som om den inte fanns. Han försökte tiga bort den (vers 3).

Det var som om han var fast och fängslad i sin egen synd. Han var fångad. Men det fanns en väg till befrielse. En väg ut i frihet. Och David hittade nyckeln, öppnade cellen och blev fri. Nyckeln heter bekännelse!

"Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet." (1 Joh 1:9)

Därför behöver jag inte längre sitta fast, vara fången, i det som varit. Jesus har köpt förlåtelsens möjlighet för mig. Jag får vara fri!

No comments:

Post a Comment