Nyhetsflödet

Sunday

"...du svarar inte..." - Ps 22

150 psalmer ur Bibeln
Kommentar till den dagliga bibelläsningen - Psalm 22


"Min Gud, jag ropar om dagen, men du svarar inte, och om natten, men jag får ingen ro." (Ps 22:3 FB)

Ibland kan vi kanske uppleva det som om våra böner faller platt ned. Det kan kännas som om det inte finns någon som bryr sig eller ens lyssnar på vad jag ber. Många av psalmerna uttrycker detta med ord som "Varför?" eller "Var finns du Gud?"

Men Jesus vet vad du går igenom. Han har själv varit där. Jesu förtvivlade rop "Min Gud, min Gud varför har du övergivit mig?", finns även med i denna psalm (vers 2).

Men det är inte bara så att han har varit där. Jesus finns hos dig också idag i de mörkaste stunderna - även om du inte känner det så.

No comments:

Post a Comment