Nyhetsflödet

Monday

Ge Herren makt - Ps 29

150 psalmer ur Bibeln
Kommentar till den dagliga bibelläsningen - Psalm 29


"Ge åt HERREN ära och makt! Ge åt HERREN hans namns ära" (Ps 29:1-2 FB)

Visst låter det konstigt. Ska vi ge Herren makt. Det är ju han som har all makt i himmel och på jord.

Men Gud tvingar sig inte på oss människor. Guds Ande flödar in där det finns ett öppet hjärta. Men vi kan själva bestämma om vi vill ge Herren makt i våra liv eller inte. Så många människor på jorden har bestämt sig för att inte ge Gud makt i sina liv. Det är därför det ser ut som det gör på jorden.

Ta emot utmaningen idag. Ge Herren makt över ditt liv. Vad du ska säga. Vad du ska göra. Hur du ska göra det du gör. Ge Herren makt!

Men det verkar båda hållen. Då vi öppnar oss för den Helige kommer han till oss med din kraft och ger oss makt att göra det vi inte skulle kunna klara av i egen kraft.

Psalmen avslutas med just de orden:
"Herren ger makt åt sitt folk" (vers 11)

No comments:

Post a Comment