Nyhetsflödet

Wednesday

"Jag vill nu gripa in" - Ps 12

150 psalmer ur Bibeln
Kommentar till den dagliga bibelläsningen - Psalm 12


"Eftersom de svaga utsätts för våld och de fattiga klagar, vill jag nu gripa in", säger HERREN, "jag skall ge frälsning åt den som längtar därefter." (Ps 12:6 FB)

Gud älskar alla människor. Men de finns några som på ett speciellt sätt rör vid Guds hjärta. Det är de som lider och har det svårt. Jesus betecknar dessa människor som speciellt "saliga" i saligprisningarna i Matteusevangeliet.

Då Israels barn var slavar i Egypten sa Herren att han hade sett deras lidande och hört deras rop till Honom och att Han därför griper in (2 Mos 3:7).

Våra behov och vår längtan för oss alltid närmare Herren. I tider då allt går bra finns en risk att vi glömmer bort Gud och Hans närvaro.

Gud vill att vi ska komma till Honom med våra behov. Gud vill att vi ska komma till Honom i förväntan att Han ska gripa in. Gud vill att vi ska komma till Honom med vår längtan.

En bön som utgår från vår längtan når mycket längre än en bön som bara bes formellt.

"Jag skall ge frälsning åt den som längtar därefter."

No comments:

Post a Comment