Nyhetsflödet

Saturday

Herrens ögon - och mina - Ps 33

150 psalmer ur Bibeln
Kommentar till den dagliga bibelläsningen - Psalm 33


"Se, HERRENS ögon ser till dem som fruktar honom, till dem som väntar på hans nåd." (Ps 33:18 FB)

Herren ser naturligtvis alla människor. Men det ser ut som om Herrens ögon på ett speciellt sätt når fram till dem som väntar på hans nåd. Till dem som har vänt sina ögon mot Herren.

Gud tvingar sig inte på. Han står för dörren och knackar. Där det öppnas går han in.

Han söker ögonkontakt med oss. Och hans blick kan bara möta de ögon som är vända till honom.

Vi ber ofta "Vänd ditt ansikte till oss". Då vi vänder vårt ansikte till Gud, kommer vi att finna att han redan vänt sitt ansikte till oss.

No comments:

Post a Comment