Nyhetsflödet

Sunday

Vad är dina starka sidor? - Ps 28

150 psalmer ur Bibeln
Kommentar till den dagliga bibelläsningen - Psalm 28


"HERREN är min styrka och min sköld, på honom förtröstade mitt hjärta." (Ps 28:7 FB)

På anställningsintervjuer får den arbetssökande ofta svara på frågan "Vad är dina starka sidor?"
Nu var David inte på antällningsintervju då han skrev psalm 28, men han deklarerar klart var han har sin styrka:
-HERREN är min styrka (vers 7)
-HERREN är sitt folks styrka (vers 8)

Herren var Davids styrka och på Honom förtröstade han.

Det är gott att ha sin styrka förankrad i något utanför mig själv. Något som inte förändras med mina känslor eller min dagsform. Något som är fast och pålitligt och som jag verkligen kan förtrösta på.

Herren är min styrka!

No comments:

Post a Comment