Nyhetsflödet

Thursday

Visa mig dina vägar - Ps 25

150 psalmer ur Bibeln
Kommentar till den dagliga bibelläsningen - Psalm 25

"HERRE, visa mig dina vägar, lär mig dina stigar. Led mig i din sanning och lär mig, ty du är min frälsnings Gud." (Ps 25:3-4 FB)

Psalm 25 är en bön om att Herren ska ge vägledning och visa vilken väg vi ska gå.
-Herren undervisar syndare om vägen (vers 8)
-Han leder de ödmjuka rätt (vers 9)
-Han lär de ödmjuka sin väg (vers 9)
-Alla Herrens vägar är nåd och sanning (vers 10)
-Den som fruktar Herren får undervisning av honom om den väg han skall välja (vers 12)

Men det är inte bara en bön om vägledning. Psalmen beskriver även hurdana Herrens vägar är (nåd och sanning).

Psalmen innehåller också löften om att Herren ska leda oss rätt väg och förutsättningarna för att vi ska kunna ta emot vägledning:
-att vi är syndare (vers 8). Gud leder tydligen inte dem som anser sig vara perfekta.
-att vi är ödmjuka (vers 9)
-att vi fruktar Herren (vers 12)

Bön: "Mina ögen ser alltid upp till Herren" (vers 15)

No comments:

Post a Comment