Nyhetsflödet

Tuesday

"...mig skall intet fattas" - Ps 23

150 psalmer ur Bibeln
Kommentar till den dagliga bibelläsningen - Psalm 23


"HERREN är min herde, mig skall intet fattas." (Ps 23;1 FB)

Vilken känsla. Ingenting fattas. En känsla av total mättnad. Att det inte finns något som fattas. Att det inte finns något som skulle kunna göra mitt liv bättre än det är idag. Fullständigt tillfredsställd.

Det är en grundkänsla i det kristna livet. Jag har allt jag behöver i Kristus och vad som än händer kommer Jesus att leda mig vidare.

Men samtidigt som vi har denna känsla av att vara totalt tillfredställd, måste vi ha en annan känsla av att inte vara nöjd eller tillfredsställd.

Den dagen vi är nöjda med oss själva och ser oss själva som "färdiga", slutar vi att växa. Vi måste ständigt växa i vår hunger efter att bli mer lika Jesus. Vi får inte slå oss till ro.

Även om vi tycker att vi uträttat mycket, finns det alltid mer som borde göras. Det finns fortfarande människor som inte är frälsta. Det finns fortfarande människor som lider.

Vi måste alltså kunna leva både i känslan av att vara tillfredsställda och i känslan att vara otillfreddställda - samtidigt!

1 comment: