Nyhetsflödet

Tuesday

Vittnebördet - Ps 30

150 psalmer ur Bibeln
Kommentar till den dagliga bibelläsningen - Psalm 30


"Du förvandlade min klagan till dans, du tog av mig sorgens dräkt och klädde mig i glädje. Därför skall min själ lovsjunga dig utan att tystna. HERRE, min Gud, jag vill tacka dig för evigt." (Ps 30:12-13 FB)

Vi lever i en tid då berättelser är viktiga. Många människor är mycket mer mottagliga för berättelser än för fakta. Många människor i vår postmoderna värld har väldigt svårt att acceptera färdigformulerade svar. Man vill hitta egna svar på livets frågor.

Därför är vittnesbördet så viktigt i våra dagar. Man kan alltid argumentera emot min teologi eller tro. Men det är svårt att argumentera mot min berättelse. Då jag berättar min upplevelse om hur Gud förvandlade mitt liv, är det ingen som säger "Så kan du inte uppleva det." Jag vet bäst i hela världen hur jag upplever saker och ting.

Så, fortsätt frimodigt att berätta om vad Jesus gjort i ditt liv.

Davids vittensbörd var: "Du förvandlade min klagan till dans, du tog av mig sorgens dräkt och klädde mig i glädje."

Hur låter ditt vittnesbörd. Det är säkert någon som behöver höra det idag.

No comments:

Post a Comment