Nyhetsflödet

Sunday

Ögonkontakt - Ps 17

150 psalmer ur Bibeln
Kommentar till den dagliga bibelläsningen - Psalm 17


"Men jag skall se ditt ansikte i rättfärdighet, jag skall mättas av din åsyn när jag vaknar." (Ps 17:15 FB)

Psalm 17 är ett rop på hjälp från Gud för den som är oskyldigt förföljd. Psalmen är en bön om beskydd från alla förföljare som vill skada, ett rop till Gud att Han ska höra: "Jag ropar till dig, ty du, Gud, skall svara mig. Vänd ditt öra till mig och hör mina ord!" (vers 6)

Det enda som ger tröst i situationen är att få se Guds ansikte, att veta att Gud finns hos mig och att få ögonkontakt med Gud.

Det lilla spädbarnet söker ständigt ögonkontakt med sin förälder. Ögonkontakten är nödvändig för att barnet ska uppleva trygghet i tillvaron.

Ögonkontakten med Gud, vetskapen om Guds närvaro fyller palmisten med tillförsikt: "..jag skall mättas av din åsyn när jag vaknar." (vers 15)

No comments:

Post a Comment