Nyhetsflödet

Wednesday

"När grundvalarna rivs upp..." - Ps 11

150 psalmer ur Bibeln
Kommentar till den dagliga bibelläsningen - Psalm 11


"När grundvalarna rivs upp, vad kan då den rättfärdige uträtta?" (Ps 11:3 FB)

Psalmförfattaren frågar uppgivet vad man kan göra då grundvalarna rivs upp.

Vi lever verkligen i en tid då grundvalarna rivs upp på alla plan. Det som var självklart för några år gäller inte längre. Etiska värderingar som varit vägledande i hundratals år betraktas idag av många som helt förkastliga.

Vad kan man göra då etiska värderingar raseras? Vad kan man göra då trosbekännelser och trossatser som varit vägledande kastas på sophögen?

I tider som dessa är det viktigt att det finns människor som vågar stå upp för det som är sant, även om det kostar förlöjligande och förföljelse.

I tider som dessa behövs det människor som inte kastas hit eller dit i varje vindkast i läran eller opinionen. Det behövs människor som är grundade i Guds ord och vad som är Herrens vilja.

1 comment:

  1. "Till HERREN har jag tagit min tillflykt.
    Hur kan ni då säga till mig: ...När grundvalarna rivs upp, vad kan då den rättfärdige uträtta?"

    Det finns hopp Peter, för den som har rätt tillflykt. Ps. 91.

    ReplyDelete