Nyhetsflödet

Friday

Herren är en borg - Pslam 9

150 psalmer ur Bibeln
Kommentar till den dagliga bibelläsningen - Psalm 9

"HERREN är en borg för den förtryckte, en borg i nödens tider. De som känner ditt namn förtröstar på dig, ty du överger inte dem som söker dig, HERRE." (Psalm 9:10-11 FB)

En borg representerar beskydd med murar och vallgravar som skyddar mig från det onda som annars vill nå mig. Herren är en borg säger psalm 9. Då jag är i Herren är jag skyddad, men då jag går ur hans närhet och vilja är jag utan skydd.

Jag får vara i Herren, men Herren vill också vara i mig. På en borg eller ett slott markeras det ofta med en hissad flagga om kungen är hemma. Då vi har tagit emot Jesus får vi hissa flaggan in vårt hjärtas borg som påminner oss om att kungen är hemma. Och då jag är medveten om hans närvaro i mitt liv växer också min tillit och förtröstan.

För många år sedan brukade vi sjunga en kör om detta:
"Uppå mitt hjärtas borg står glädfen nu topp,
ty konungen hemma nu är."

No comments:

Post a Comment