Nyhetsflödet

Wednesday

Jesus är Herre över allt - Psalm 8

150 psalmer ur Bibeln
Kommentar till den dagliga bibelläsningen -Psalm 8


”En liten tid lät du honom (människosonen) vara ringare än Gud, med ära och härlighet krönte du honom. Du satte honom till Herre över dina händers verk, allt har du lagt under hans fötter” (Ps 8:6-7 FB)

I psalm 8 möter vi en tydlig profetia om Jesus. Den citeras och förklaras vidare i Nya Testamentet (Hebr 2:6-9 och 1 Kor 15:27).

Förutsägelsen benämner Jesus som Människosonen och att han för en kort tid kommer att vara ringare än Gud, men att Gud har satt honom som Herre över allt.

Psalmförfattaren förundras över att Gud som har skapat hela världsalltet ändå tänker på varje liten människa. (Vers 4-5)

Man kan på samma sätt förundras över hur Gud inspirerar David till att profetera om hur Jesus blir människa niohundra år innan det sker. Det finns en röd tråd genom hela Bibeln.

Då man ser allt detta är det inte svårt att instämma i psalmens sista vers som är en lovprisning till Gud: ”Herre, vår Herre, hur härligt är inte ditt namn över hela jorden!” vers 10

Jesus är Herre över allt! Allt innefattar också alla de saker som vi ibland bekymrar oss över.

No comments:

Post a Comment