Nyhetsflödet

Tuesday

Två vägar - Psalm 1

150 psalmer ur Bibeln
Kommentar till den dagliga bibelläsningen -Psalm 1

"Salig är den som.... har sin glädje i HERRENS undervisning och begrundar hans ord dag och natt." (Ps.1:1-2)

I den första psalmen beskrivs två olika slags människor. De som strävar efter att följa Herren och de som inte vill följa Herren. Det beskrivs som två olika vägar "de rättfärdigas väg" och de "ogudaktigas väg" (vers 6).
De som vill följa Herren beskrivs så här: "Han är som ett träd, planterat vid vattenbäckar, vilket bär sin frukt i rätt tid och vars blad inte vissnar. Allt vad han gör lyckas väl." (vers 3)

Vem vill inte vara som den mannen. Att bara fortsätta att bära frukt i rätt tid oavsett omständigheterna. Att inte vissna, inte ens i torra perioder.

Förutsättningen för att kunna vara den mannen beskrivs i vers 2: "att ha sin glädje i Herrens undervisning och att begrunda hans ord dag och natt".

Det finns ett samband mellan att vara en välsignad (salig) människa och hur vi umgås med Guds ord. Att ständigt läsa, begrunda och meditera över Guds ord gör att vi mer och mer blir färgade av hur Gud tänker.

Vi måste själva välja vad vi vill bli färgade av. Men det är ingen tvekan att den här världen behöver många fler "saliga" människor. Människor som är djupt rotade vid vattenbäckarna.
Vill du bli en av dem?

No comments:

Post a Comment