Nyhetsflödet

Monday

"Herren har hört" - Psalm 6

150 psalmer ur Bibeln
Kommentar till den dagliga bibelläsningen -Psalm 6

"HERREN har hört mitt rop om nåd, HERREN har tagit emot min bön." (Ps 6:10 FB)

Psalm 6 är bön i djupaste nöd:
"Min själ är mycket förskräckt. HERRE, hur länge?" (vers 4)
"Jag är trött av mitt suckande, var natt blir min bädd genomvåt, jag dränker sängen med tårar." (vers 7)

David uttrycker i psalmen sin fruktan, sin kraftlöshet genom ändlösa nätter.

Det är lätt hänt att våra böner fastnar där. I mörkret och i hopplösheten. Vår bön kan ibland bli ett fortsatt ältande av våra problem, fast i bönens form. Och efter vår bön kan vi känna oss ännu mer nedtyngda än då vi började be. Vi kanske under bönen har umgåtts med våra problem i stället för att umgås med Herren.

Men Davids bön kommer igenom på andra sidan. Bönen slutar med förvissningen att Gud har hört bönen och att problemet nu ligger hos Honom.

Förhållandena hade kanske inte förändrats, men vetskapen att Gud hade hört bönen gav lindring i problemen. Det är bönens funktion. Att inte bara umgås med våra problem i bönens form utan att lyfta upp problemen inför Herren som hör, tar emot vår bön och bär våra problem.

" Kom till mig, alla ni som arbetar och bär på tunga bördor* så skall jag ge er vila." (Matt 11:28 FB)

No comments:

Post a Comment