Nyhetsflödet

Friday

"Hos Herren finns frälsningen" - Psalm 3

150 psalmer ur Bibeln
Kommentar till den dagliga bibelläsningen -Psalm 3


HERRE, hur många är inte mina fiender! Många reser sig mot mig. Många säger om mig: "Det finns ingen frälsning för honom hos Gud." Men du, HERRE, är en sköld omkring mig. Du är min ära, du lyfter upp mitt huvud. (Ps 3:2-4 FB)

David upplevde sig övergiven och isolerad. Han fick fly ut ur Jerusalem för sin egen son Absalom (vers 1).

Men även om de yttre omständigheterna såg ut att vara katastrofala och hopplösa, fanns det ändå en plats där David kunde finna trygghet och tillflykt.

->Herren fick vara Davids sköld.
->Och även om all mänsklig ära var förlorad så fick Herren vara hans ära.
->Och även om det fanns all anledning att sänka blicken och fastna i de hopplösa omständigheterna så lyfter Herren upp Davids huvud
. (vers 4)

Psalmen avslutas med orden:
"Hos HERREN finns frälsningen. Låt din välsignelse komma över ditt folk! Sela." (vers 9)

No comments:

Post a Comment