Nyhetsflödet

Friday

"Begär av mig" - Psalm 2

150 psalmer ur Bibeln
Kommentar till den dagliga bibelläsningen -Psalm 2


"Begär av mig, så skall jag ge dig..." (Ps 2:8 FB)

Gud vill att vi ska vara frimodiga då vi träder fram inför honom. Han lovar till och med att vår frimodighet ska få stor lön (Hebr 10:35).

Vi uppmanas också att gör alla våra önskningar kända för Gud (Fil 4:6).

Men här i psalm 2 uppmanas vi inte bara att be utan att till och med begära av Gud. Vi får hålla fram Guds löften inför oss själva och inför Gud och begära av honom det som han har lovat.

Kanske vinner vi så lite i den andliga världen därför att vi inte i tro gör anspråk på det Gud lovat.

No comments:

Post a Comment