Nyhetsflödet

Tuesday

Vaka över dina tankar - Psalm 7

150 psalmer ur Bibeln
Kommentar till den dagliga bibelläsningen -Psalm 7


"Se, han avlar ondska, han går havande med olycka, han föder lögn. Han gräver en grop och gör den djup, men han faller själv i den grav han gräver." (Psalm 7:15-16 FB)

Havandeskap leder till att man föder fram det man har inom sig. Psalm 7 poängterar att det vi avlar blir vi havande med och det vi går havande med föder vi också fram.

Fyller vi vårt inre med negativa, destruktiva, tankar, så kommer det också att färga av sig på vårt liv.

I Jakobs brev kan vi läsa: "När så begäret har blivit havande föder det synd, och när synden är fullmogen föder den död." (Jak 1:15 FB)

All synd börjar i våra tankar. Om vi ger de negativa tankarna utrymme och "föder" dem blir vi havande med olyckan och förr eller senare föder den fram synd.

Det är viktigt att vi vakar över våra tankar. För de tankar vi ger utrymme kommer att forma våra liv.

No comments:

Post a Comment