Nyhetsflödet

Tuesday

Herren ser - Ords 5

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Inför HERRENS ögon är en människas vägar uppenbara, han ger akt på alla hennes steg."  (Ords 5:21)

Herren ger akt på våra steg. Han ser inte bara vad vi gör utan också varför vi gör det, vad det är som driver oss.

Ibland kanske vi är tacksamma att andra människor inte vet allt om oss. Att de inte vet allt vi gör. Och tänk hur det skulle vara om de visste om våra tankar. Vi vill gärna dölja vårt innersta för varandra. Speciellt då det gäller saker som vi inte är så stolta av.

Men Herren ser. Vi borde kanske vara mer angelägna att vara Honom till lags, än att försöka visa upp en bra fasad inför andra människor.

Herren ger akt på våra steg. Lever jag mitt liv så att jag inte behöver skämmas inför Herren för mina handlingar, ord och tankar?

Monday

Se rakt fram - Ords 4

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Låt dina ögon se rakt fram, rikta din blick rakt framför dig. Tänk på var din fot går fram, låt alla dina vägar vara rätta. Vik inte av till höger eller vänster, håll din fot borta från det onda."  (Ords 4:25-27 FB)

Uppmaningen att se rakt fram, att rikta blicken framför oss, möter oss i Ordspråksboken 4. Vi har så lätt att se oss till sidan och jämföra oss med andra. En god vän brukade säga "fräls oss från jämförelse".

Det är lätt att bli missmodig och avundsjuk då vi jämför oss med andra. Ibland kan vi till och med bli högmodiga då vi jämför oss med andra och tycker att vi är bättre än någon annan.

Vi har också lätt att se oss tillbaka och gräma oss för saker som hänt i det förflutna. Men lyd uppmaningen i ordet. Ta till dig Guds ord och se rakt fram då kan du uppleva sanningen i ordet: "När du går skall inget hindra dina steg, när du springer skall du inte falla" (vers 12)

Saturday

Ära Herren med dina ägodelar - Ords 3

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Ära HERREN med dina ägodelar och ge honom det första av all din gröda. Dina lador skall då fyllas av riklig skörd och dina pressar flöda över av vin."  (Ords 3:9-10 FB)

Här möts vi av uppmaningen att ära Gud med våra ägodelar och ett löfte om välsignelse till den som gör det.

Vi kanske tänker att om vi bara ger vårt tionde till Gud, får vi göra vad vi vill med resten. Men ett sant lärjungaskap innebär att vi ser på oss själva som förvaltare av allt gott Herren gett oss. Jag tror att Gud inte bara är intresserad av de tio procenten, utan lika intresserad av hur vi använder de nittio procenten.

Vi är förvaltare av Guds välsignelser. Vi får fråga Herren hur han vill att vi ska använda våra resurser.

I kapitlet får vi också hjälp att se vägar hur vi kan ära Gud med våra resurser: "Neka inte den behövande din hjälp, när det står i din makt att ge den." (vers 27)

Gömma Guds ord inombords - Ords 2

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Min son, om du tar emot mina ord och gömmer mina bud inom dig... då skall du förstå HERRENS fruktan och finna kunskapen om Gud."  (Ords 2:1+5)

Att gömma Guds ord inombords. Det kan vara att memorera bibelverser; att lära sig verser utantill. Men det handlar framför allt om att ta emot Guds ord och meditera på det. Att gå och tänka på Guds ord gör att bibelordet flyttas från boksidorna till vårt hjärta. Ordet blir kött.

Vers 2 talar om att vi måste göra två saker för att gömma Guds ord inombords.

Det första handlar om örat. Vi måste höra vad Gud säger. Det räcker inte med att bara läsa ordet. Vi måste höra Gud tala i sitt ord. Fråga Gud vad han vill säga till just dig just idag i det som du läser.

Det andra handlar om hjärtat. Vi måste böja vårt hjärta för det vi läser. Det handlar om lydnad. Det hjälper inte om vi bara läser och förstår ordet. Vi måste också böja vårt hjärta så att vi lyder det Gud säger till oss.

Äta sina gärningars frukt - Ords 1

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Eftersom de hatade kunskap och inte ville frukta HERREN, eftersom de inte ville veta av mitt råd
och föraktade alla mina varningar, därför skall de äta sina gärningars frukt och mättas av sina onda planer.
" (Ords 1:29-31 FB)

Det du gör får du äta upp. Det är i korthet budskapet i de citerade verserna. Gör du gott och fruktar Herren får du äta det som är gott. Om du vänder dig bort från Herren och föraktar hans ord får du äta konsekvenserna av det.

Herren älskar dig. Det är därför han vill varna dig. Han vill ditt bästa. Han vill du ska äta det som är gott. Därför bönfaller han dig: "Vänd er till mig när jag varnar er. Se, jag skall låta min Ande flöda över er, jag skall låta er lära känna mina ord." (vers 23)

Monday

Ester

Mini-kommentarer till den dagliga bibelläsningen från Esters bok

Han sökte sitt folks bästa - Ester 10

Kommentar till den dagliga bibelläsningen.
"Han sökte sitt folks bästa och talade för alla sina landsmäns välfärd."  (Est 10:3 FB)

Mordokai hade genom sitt ingripande räddat sitt folk. Han som var en invandrare bortförd i fångenskap hade blivit upphöjd till den näst högste i landet. Det var bara kungen själv som stod över honom.

I den sista versen i Esters bok får vi veta vad som fanns i hans tankar och vad som var ambitionen för hans liv. Hans drivkraft var inte att få det så bra som möjligt för sig själv, även om det hade blivit så. Istället var det sitt folks bästa som drev honom framåt.

Vad är det som driver dig? Vad är ambitionen i ditt liv? Att själv bli välsignad eller att välsigna andra?

Saturday

Kommer du ihåg? - Ester 9

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Mordokaj skrev ner dessa händelser och sände brev till judarna i alla kung Ahasveros provinser, både nära och långt borta,  för att ålägga dem att år efter år fira den fjortonde och den femtonde dagen i månaden Adar till minne av de dagar då judarna hade fått ro för sina fiender och för att minnas den månad då deras bedrövelse hade vänts i glädje och deras sorg i fest. Därför skulle de fira dessa dagar som dagar av fest och glädje, och sända gåvor till varandra av den mat de hade tillagat, och skicka gåvor till de fattiga."  (Ester 9:21-22 FB)

Judarna hade varit nära att förgöras. Genom helt otroliga händelser förbyttes deras dödsdom till befrielse. Hela kapitlet utropar: "Glöm inte detta!" (vers 21, 22, 23, 26, 27, 28).

Hela Israels historia berättar om Gud räddning av sitt folk. Befrielsen ur slaveriet i Egypten, räddningen under fångenskapen i Babylon, räddningen från fångenskapen i Babylon.

Judarna firar dess händelser generation efter generation. Det är viktigt för judarna att inte glömma!

Då du ser dig tillbaka kommer du då ihåg vad Jesus gjort för dig?
-Då han gav sitt liv för dig på korset?
-Den dagen du blev frälst?
-Den dagen du förstod att dina synder är förlåtna?
-Situationer i ditt liv då Herren lett väglett dig och välsignat ditt liv?

Det är värt att inte glömma. Det kan vara värt en minnesfest!

Thursday

Nöd för Guds folk - Est 8

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Ester talade på nytt till kungen. Hon föll ner för hans fötter och grät och bad att han skulle avvärja agagiten Hamans ondska och hindra den plan han hade tänkt ut mot judarna" (Est 8:3 FB)

Esters liv hade räddats. Esters farbror, Mordokai, hade också blivit räddad och upphöjd till en hög position. Men Hamans brev om att döda alla judar i landet, signerat med kungens sigill var fortfarande gällande.

Ester ber då under tårar om att Guds folk skulle räddas. Då hon bad för sitt eget liv, gjorde hon det utan tårar. Men då hennes liv är räddat och hon ber för Guds folk brister hennes hjärta och hon gråter inför kungen.

Har du nöd för Guds folk? Ber du för den kristna kyrkan? Ber du för samfundsledarna i ditt land? Ber du för de kristna som blir hånade  skolan och på arbetsplatserna? Ber du för de kristna som blir förföljda idag? Ber du för de kristna som får en familjemedlem dödad, bara för att han eller hon tror på Jesus?

Gud har omsorg och nöd för sitt folk. Hela Esters bok är ett vittnesbörd om detta. Delar du Guds nöd och omsorg för sitt folk?

Wednesday

Den som gräver en grop... - Est 7

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
" Och man hängde upp Haman på den påle han hade låtit sätta upp för Mordokaj. Sedan lade sig kungens vrede."  (Est 7:10 FB)

Då drottning Ester berättade för kungen att hennes liv stod i fara tillsammans med livet till alla andra av sitt folk (vers 4), frågade kungen vem som var ansvarig för detta (vers 5). Då kungen fick reda på att det var Haman som låg bakom planerna på att döda alla judar i landet en viss dag blev han mycket vred på Haman.

Kapitlet slutar med att kungen befaller att Haman ska hängas upp på den påle vid sitt eget hus, som Haman rest för att hänga upp Mordokai i.

Allt det onda som Haman planerat för Mordokai drabbar istället Haman själv.

Visdomsorden från ordspråksboken besannas gång på gång: "Den som gräver en grop faller själv däri" (Ordsp 10:8 och 26:27).

Våra planer att göra ont mot andra faller ofta tillbaka på oss själva. Man kan kanske också säga omvänt; våra planer att välsigna andra gör att välsignelsen ofta faller tillbaka på oss själva.

Tuesday

Guds omsorg - Ester 6

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Den natten kunde kungen inte sova. Han lät därför hämta krönikan där minnesvärda händelser var nertecknade, och man läste ur den för kungen. Där fanns skrivet att Mordokaj hade berättat hur Bigtana och Teres, två av de hovmän som höll vakt vid porten, hade sökt efter tillfälle att döda kung Ahasveros. Kungen frågade: "Vilken ära och upphöjelse har Mordokaj fått för detta?" De unga män som var i tjänst hos kungen svarade honom: "Ingenting har gjorts för honom."  (Ester 6:1-3 FB)

Haman var full av hat mot Mordokai som inte ville böja sig för Haman. Haman hade gjort i ordning en träpåle och skulle nästa dag gå till kungen och be att få hänga upp Mordokai på träpålen.

Den natten sov inte kungen.

Haman hade tänkt ut det som var ont mot Mordokai. Gud hade tänkt annorlunda. Kungen var herre över 127 länder, men han var inte herre över sin egen nattsömn.

Gud höll honom vaken och påminde honom om något som hänt för en tid sedan. Det var en man som hade varnat kungen för ett attentat. Just den här natten som hade kunnat bli Mordokais sista natt höll Gud kungen vaken. Kungen funderade om  han någonsin hade tackat Mordokai för att Mordokai varnat kungen.

Resultatet av kungens sömnlösa natt var att Mordokai fick leva och blev ärad inför hela folket. Den som hade planerat att döda Mordokai var den som fick genomföra äres-ceremonin för Mordokai.

Även om situationen kan se hopplös ut, ge inte upp hoppet. Guds omsorg kan ta sig i uttryck på många sätt.

Och om Gud håller dig sömnlös en natt och påminner dig om något som du borde ha gjort för länge sedan: Var lydig. Genom din lydnad kan du bli till stor välsignelse för någon annan.

Monday

Vad är det som driver dig? - Ester 5

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"När kungen såg drottning Ester stå på borggården, fann hon nåd för hans ögon, och kungen räckte ut guldspiran som han hade i sin hand. Då gick Ester fram och rörde vid spetsen av spiran. Kungen sade till henne: "Vad vill du, drottning Ester?"  (Est 5:2-3 FB)

I detta kapitel möter vi Ester och Haman. Två personer med olika drivkrafter.

Esters drivkraft var omsorgen om sitt folk. Hon var beredd att offra sitt liv, genom att träda fram för kungen oanmäld, för att rädda livet på judarna som bodde i fångenskap i Babylonien.

Hamans drivkrafter var den egna framgången och hat. Haman hade lyckats bli den högste fursten i landet. Han hade fått en position där alla medborgarna skulle böja sig för honom. Men trots att han hade uppnått allt detta var han inte nöjd. Det fanns en person som inte böjde sig för honom och det var Mordokai. Hatet mot Mordokai förmörkade hela hans tillvaro. Det enda som kunde göra honom glad var då han fick rådet att hänga upp Mordokai i en femtio alnar hög påle (vers 14). Tanken på hämnd var det enda som kunde glädja Hamans hjärta.

Vad är det som driver dig? Är det den egna framgången på andras bekostnad? Drivs du av hat? Eller drivs du av en längtan att behaga Gud och att göra Hans vilja? Vad är det som driver dig?

Saturday

För en tid som denna - Ester 4

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Vem vet om du inte har nått kunglig värdighet just för en tid som denna?"  (Est 4:14 FB)

Då Mordokai ber Ester att gå till kungen och berätta om planerna på att döda alla judar i landet tvekar Ester. Hon är väl medveten om att hon riskerar att bli dödad om hon oanmäld kommer inför kungen.
Då säger Mordokai till Ester att detta kan vara Guds plan för hennes liv att hon just vid denna tid blivit drottning. Hon riskerar sitt eget liv, men kan möjligen rädda livet på alla judar i landet.

Du kanske tycker att det ibland kan kännas svårt att vara en kristen i en omgivning där kristendomsfientligheten tilltar. Du kanske väljer att vara tyst då Herren ber dig tala. Du kanske väljer att inte handla då du upplever att Gud ber dig göra något speciellt för honom.

Varför lever du just nu? Varför bor du just där du bor? Varför har just du kontakt med människorna i din omgivning? Varför har du just den position som du har idag?

Vem vet? Kanske finns du i din nuvarande livssituation just för en tid som denna....

Friday

Utan kompromiss - Ester 3

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Alla kungens tjänare som var i kungens port böjde knä och föll ner för Haman, ty så hade kungen befallt. Men Mordokaj böjde inte knä och föll inte ner för honom."  (Est 3:2 FB)

Haman hade fått den främsta platsen bland Kungens furstar. Kungen hade befallt att alla skulle böja knä inför honom.

Folk i allmänhet böjde knä för Haman. Man kanske inte tyckte det var så farligt. Alla gjorde det. Men det fanns en som vägrade att böja sig för någon annan än Gud. Trots upprepade varningar anpassade sig inte Mordokai till det som alla andra gjorde.

Mordokai hade integritet. Han lät sig inte föras med i det som alla andra tyckte var OK. Han hade en inre kompass som var starkare än det omgivande samhällets kompass. Inte ens under hotet om bestraffning och död gav Mordokai vika. Han hade bestämt sig. Han ville leva utan kompromiss.

Hur är det med oss idag? Är vi villiga att bara följa med i det som för dagen är politiskt korrekt? Fruktar vi för vad andra kommer att säga eller göra mot oss? Var går våra gränser?

"Och anpassa er inte efter den här världen, utan låt er förvandlas genom sinnets förnyelse, så att ni kan pröva vad som är Guds vilja, det som är gott och fullkomligt och som behagar honom."  (Rom 12:2)

Wednesday

Utvald - Ester 2

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Han satte den kungliga kronan på hennes huvud och gjorde henne till drottning i Vastis ställe"  (Est 2:17 FB)

Vasti hade blivit avsatt som drottning på grund av olydnad och trots mot kungen. Nu sökte kungen efter en ny drottning. Vackra kvinnor från hela landet blev utvalda och sändes till kungens hov.

Av alla kvinnor som fördes till slottet blev en enda utvald att bli drottning. Det blev en föräldralös invandrarflicka. En flicka som tillhörde folket som hade förts bort i fångenskap och som inte riktigt var accepterade som medborgare i Babylonien.

Med tanke på hur detta senare påverkade historien kan man kanske tänka: "Vilken tur att just Ester blev utvald!"

Men det som ibland kan se ut som en slump kan vara Guds väg att få sin vilja att ske. Gud utväljer. Gud kallar till olika uppgifter.

Ester var utvald. Hon blev utvald av kungen, men långt innan kungen såg henne var hon utvald av Gud till en speciell tjänst.

Du är också utvald. Gud har kallat dig till att vara hans tjänare. Ester var trofast mot sin kallelse. Hur uppfyller jag min kallelse idag?

Tuesday

Flyttad från sin position - Ester 1

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Och må konungen ge hennes kungliga värdighet åt någon annan som är bättre än hon."  (Ester 1:19 FB)

Drottningen hette Vasti. Vid en stor sammankomst kallade kungen på drottningen för att hon skulle presenteras för alla stormän som var samlade. Men drottning Vasti ville inte. Hon vägrade (vers 12). Kungen blev mycket vred och bad om råd om hur han skulle handla. Vasti blev inte förkastad som människa eller dödad, vilket kanske vore det naturliga på den tiden då någon trotsar kungen. Vasti blev avsatt som drottning. Då Vasti inte längre fullgjorde drottningens plikter kunde hon inte fortsätta att vara drottning.

Vi är alla kallade till tjänst i Guds rike. Gud har gett oss förtroende att vara hans lärjungar, var och en av oss med sin speciella uppgift. Olydnad och trots mot Gud kanske inte gör att vi förlorar barnaskapet som kristna. Men det gör oss oanvändbara till tjänst i Guds rike. Vi kanske har haft en tjänst i Guds rike en längre tid och tycker att vi kan utföra vår tjänst oberoende av Gud och göra som vi själva vill istället för att lyda Gud. Då blir vi oanvändbara i den position där Gud placerat oss. Då måste kanske Gud flytta oss från den positionen.

Gud förkastar oss inte som människor. Han älskar oss fortfarande. Men olydnad gör oss själva oanvändbara i Guds hand.

Saturday

Hesekiel

Minikommentarer till de dagliga bibelläsningen från Hesekiel


Klagovisorna

Minikommentarer till den dagliga bibelläsningen från Klagovisorna

Thursday

Gud glömmer inte din trofasthet - Hes 48

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Det skall tillhöra prästerna, dem av Sadoks söner som har blivit helgade och som har gjort tjänst åt mig och som inte for vilse som leviterna gjorde, när de övriga israeliterna for vilse. Därför skall en särskild del av den offergåva som avstyckats från landet tillhöra dem som ett högheligt område invid leviternas." (Hes 48:11-12)

Det hade varit svåra tider. Tider av misströstan. Folket hade farit vilse. Leviterna hade varit vilse. Men det var några få som inte hade farit vilse under tider av misströstan. De hade trofast hållit fast vi Gud och tjänat honom. Det hade inte Gud glömt och de trofasta fick en särskild belöning.

I tider av misströstan och andlig torka är det lätt att avlägsna sig från Gud och sätta sin lit till andra makter. Men till dig som är trofast i det tysta vill jag säga: Även om ingen annan lägger märke till din trofasthet eller uppskattar dig för din trofasthet, kom ihåg att Gud ser vad ingen annan ser.

Kom ihåg: Gud glömmer inte din trofasthet och hängivenhet.

Wednesday

Den dubbla strömmen - Hes 47

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Och vid strömmens båda stränder skall alla slags fruktträd växa upp. Deras löv skall inte vissna och deras frukt skall inte ta slut. Varje månad skall träden bära ny frukt, ty deras vatten kommer från helgedomen. Deras frukter skall tjäna till föda och deras löv till läkedom"  (Hes 47:12 FB)


Hesekiel förs i sin syn tillbaka in i Templet och ser då en dubbel ström. Dels kommer det från östra sidan av Templet (vers 1) och dels kommer det från den södra sidan (vers 2).

"Överallt dit den dubbla strömmen kommer upplivas alla levande varelser" (vers 9), och vid strömmens stränder ska fruktträd växa upp som aldrig vissnar (vers 12). Deras frukter ska tjäna som föda och deras löv till läkedom (vers 12).

I det nya testamentet är det vi kristna som är Guds Tempel. Gud vill att det från våra liv ska strömma livgivande vatten. Att människor som vi möter blir upplivade. Att våra liv bidrar till läkedom för människor vi möter.

Amen, låt det ske!

Tuesday

Varje morgon - Hes 46


Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Folket i landet skall på sabbater och nymånader tillbe inför Herren.."  (Hes 46:3 FB)

Kapitlet handlar om regelbundenhet i tillbedjan. På sabbaten och på andra högtider ska man samlas i Guds hus (vers 3). Varje morgon ska man komma till Herren med sitt offer (vers 13-14).
Gud förändrar sig inte. Han förväntar sig fortfarande att hans folk ska samlas i Guds hus varje helg. Nya testamentet förstärker samma budskap "Låt oss inte överge våra egna sammankomster"  (Hebr 10:25).
Gud förväntar sig att vi varje morgon ska bära fram vårt offer till Herren. Nya testamentet talar om att vi ska bära fram lovets offer till Herren: "Låt oss därför genom honom alltid frambära lovets offer till Gud, en frukt från läååar som prisar hans namn"  (Hebr 13:15).
Regelbundenhet är viktig i vår gudsrelation. Både att mötas till gudstjänst varje söndag och att varje morgon ha en stilla stund tillsammans med Gud.

Rättfärdig Handel – Hes 45


Kommentar till den dagliga bibelläsningen
Upphör med våld och förtryck och handla rätt och rättfärdigt  (Hes 45:9 FB)
På nytt utropar Herren ”Nu får det vara nog!” (vers 6). Gud förväntar sig att hans barn ska leva rättfärdiga liv. Men i stället för rättfärdighet ser han att hans folk utövar våld, förtryck och driver människor från hus och hem.

Herren förväntade sig även rättfärdighet i folkets affärstransaktioner. Vågarna måste visa rätt vikt annars är det stöld. (vers 11-12).

Herren har inte förändrat sig. Han förväntar också idag att hans barn ska leva rättfärdigt. Han förväntar sig att vi ska leva noggrant. Att vi ska leva rätt i både tanke, ord och handling. Kanske är det så att vår rättfärdighet prövas då det gäller affärer och materiella saker, på samma sätt som det var på Hesekiels tid.
Men även då vi strävar efter att leva ett rent liv kan vi misslyckas och vi får också be om förlåtelse för de synder vi inte gör avsiktligt. För de synder vi begår av misstag eller av okunnighet (vers 20).

”Nu får det vara nog” – Hes 44


Så säger Herren, Herren: Nu får det vara nog med alla vidrigheter ni har bedrivit”  (Hes 44:6 FB)

Hesekiel går tillrätta med folket som bedriver vidrigheter och bryter Guds förbund.

Vad säger Herren då han ser våra liv personligt och i våra församlingar och kårer.
-Vad säger Gud då han ser osämja, förtal, avundsjuka, egoism, girighet, lögner?
-Vad säger Gud då han ser vår likgiltighet för andra människors frälsning?
-Vad säger Gud då han ser vår likgiltighet för andra människors lidande, brist på mat, hemlöshet?

Om vi vågar bli stilla och lyssna till vad Herren säger kanske vi oskå får höra det Hesekiel fick höra: ”Nu får det vara nog!”