Nyhetsflödet

Monday

Han sökte sitt folks bästa - Ester 10

Kommentar till den dagliga bibelläsningen.
"Han sökte sitt folks bästa och talade för alla sina landsmäns välfärd."  (Est 10:3 FB)

Mordokai hade genom sitt ingripande räddat sitt folk. Han som var en invandrare bortförd i fångenskap hade blivit upphöjd till den näst högste i landet. Det var bara kungen själv som stod över honom.

I den sista versen i Esters bok får vi veta vad som fanns i hans tankar och vad som var ambitionen för hans liv. Hans drivkraft var inte att få det så bra som möjligt för sig själv, även om det hade blivit så. Istället var det sitt folks bästa som drev honom framåt.

Vad är det som driver dig? Vad är ambitionen i ditt liv? Att själv bli välsignad eller att välsigna andra?

No comments:

Post a Comment