Nyhetsflödet

Wednesday

Utvald - Ester 2

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Han satte den kungliga kronan på hennes huvud och gjorde henne till drottning i Vastis ställe"  (Est 2:17 FB)

Vasti hade blivit avsatt som drottning på grund av olydnad och trots mot kungen. Nu sökte kungen efter en ny drottning. Vackra kvinnor från hela landet blev utvalda och sändes till kungens hov.

Av alla kvinnor som fördes till slottet blev en enda utvald att bli drottning. Det blev en föräldralös invandrarflicka. En flicka som tillhörde folket som hade förts bort i fångenskap och som inte riktigt var accepterade som medborgare i Babylonien.

Med tanke på hur detta senare påverkade historien kan man kanske tänka: "Vilken tur att just Ester blev utvald!"

Men det som ibland kan se ut som en slump kan vara Guds väg att få sin vilja att ske. Gud utväljer. Gud kallar till olika uppgifter.

Ester var utvald. Hon blev utvald av kungen, men långt innan kungen såg henne var hon utvald av Gud till en speciell tjänst.

Du är också utvald. Gud har kallat dig till att vara hans tjänare. Ester var trofast mot sin kallelse. Hur uppfyller jag min kallelse idag?

No comments:

Post a Comment