Nyhetsflödet

Tuesday

Flyttad från sin position - Ester 1

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Och må konungen ge hennes kungliga värdighet åt någon annan som är bättre än hon."  (Ester 1:19 FB)

Drottningen hette Vasti. Vid en stor sammankomst kallade kungen på drottningen för att hon skulle presenteras för alla stormän som var samlade. Men drottning Vasti ville inte. Hon vägrade (vers 12). Kungen blev mycket vred och bad om råd om hur han skulle handla. Vasti blev inte förkastad som människa eller dödad, vilket kanske vore det naturliga på den tiden då någon trotsar kungen. Vasti blev avsatt som drottning. Då Vasti inte längre fullgjorde drottningens plikter kunde hon inte fortsätta att vara drottning.

Vi är alla kallade till tjänst i Guds rike. Gud har gett oss förtroende att vara hans lärjungar, var och en av oss med sin speciella uppgift. Olydnad och trots mot Gud kanske inte gör att vi förlorar barnaskapet som kristna. Men det gör oss oanvändbara till tjänst i Guds rike. Vi kanske har haft en tjänst i Guds rike en längre tid och tycker att vi kan utföra vår tjänst oberoende av Gud och göra som vi själva vill istället för att lyda Gud. Då blir vi oanvändbara i den position där Gud placerat oss. Då måste kanske Gud flytta oss från den positionen.

Gud förkastar oss inte som människor. Han älskar oss fortfarande. Men olydnad gör oss själva oanvändbara i Guds hand.

No comments:

Post a Comment