Nyhetsflödet

Thursday

Gud glömmer inte din trofasthet - Hes 48

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Det skall tillhöra prästerna, dem av Sadoks söner som har blivit helgade och som har gjort tjänst åt mig och som inte for vilse som leviterna gjorde, när de övriga israeliterna for vilse. Därför skall en särskild del av den offergåva som avstyckats från landet tillhöra dem som ett högheligt område invid leviternas." (Hes 48:11-12)

Det hade varit svåra tider. Tider av misströstan. Folket hade farit vilse. Leviterna hade varit vilse. Men det var några få som inte hade farit vilse under tider av misströstan. De hade trofast hållit fast vi Gud och tjänat honom. Det hade inte Gud glömt och de trofasta fick en särskild belöning.

I tider av misströstan och andlig torka är det lätt att avlägsna sig från Gud och sätta sin lit till andra makter. Men till dig som är trofast i det tysta vill jag säga: Även om ingen annan lägger märke till din trofasthet eller uppskattar dig för din trofasthet, kom ihåg att Gud ser vad ingen annan ser.

Kom ihåg: Gud glömmer inte din trofasthet och hängivenhet.

No comments:

Post a Comment