Nyhetsflödet

Wednesday

Den dubbla strömmen - Hes 47

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Och vid strömmens båda stränder skall alla slags fruktträd växa upp. Deras löv skall inte vissna och deras frukt skall inte ta slut. Varje månad skall träden bära ny frukt, ty deras vatten kommer från helgedomen. Deras frukter skall tjäna till föda och deras löv till läkedom"  (Hes 47:12 FB)


Hesekiel förs i sin syn tillbaka in i Templet och ser då en dubbel ström. Dels kommer det från östra sidan av Templet (vers 1) och dels kommer det från den södra sidan (vers 2).

"Överallt dit den dubbla strömmen kommer upplivas alla levande varelser" (vers 9), och vid strömmens stränder ska fruktträd växa upp som aldrig vissnar (vers 12). Deras frukter ska tjäna som föda och deras löv till läkedom (vers 12).

I det nya testamentet är det vi kristna som är Guds Tempel. Gud vill att det från våra liv ska strömma livgivande vatten. Att människor som vi möter blir upplivade. Att våra liv bidrar till läkedom för människor vi möter.

Amen, låt det ske!

No comments:

Post a Comment