Nyhetsflödet

Saturday

Äta sina gärningars frukt - Ords 1

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Eftersom de hatade kunskap och inte ville frukta HERREN, eftersom de inte ville veta av mitt råd
och föraktade alla mina varningar, därför skall de äta sina gärningars frukt och mättas av sina onda planer.
" (Ords 1:29-31 FB)

Det du gör får du äta upp. Det är i korthet budskapet i de citerade verserna. Gör du gott och fruktar Herren får du äta det som är gott. Om du vänder dig bort från Herren och föraktar hans ord får du äta konsekvenserna av det.

Herren älskar dig. Det är därför han vill varna dig. Han vill ditt bästa. Han vill du ska äta det som är gott. Därför bönfaller han dig: "Vänd er till mig när jag varnar er. Se, jag skall låta min Ande flöda över er, jag skall låta er lära känna mina ord." (vers 23)

No comments:

Post a Comment